Ilmumas ja ilmunud

RT I, 22.06.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigi õigusabi osutamise eest makstava tasu arvestamise alused, maksmise kord, tasumäärad, riigi õigusabi osutamisega kaasnevate kulude hüvitamise ulatus ja kord ning taotluse esitamise tingimused RT I, 22.06.2017, 20 Justiitsminister määrus 16 01.07.2017 - 28.01.2018
Justiitsministri 26.06.2016. a määruse nr 16 muutmine RT I, 22.06.2017, 19 Justiitsminister määrus 15
Tolliagendi eksami läbiviimise ja tunnistuse väljastamise kord RT I, 22.06.2017, 18 Rahandusminister määrus 45 01.07.2017 - …
Läbivalgustuse piltide andmekogu põhimäärus RT I, 22.06.2017, 17 Rahandusminister määrus 44 01.07.2017 - 27.08.2017
Eriteenusena osutatud tolliteenuse kulude arvutamise ja tasumise kord RT I, 22.06.2017, 16 Rahandusminister määrus 43 01.07.2017 - …
Hädaolukorra riski hindamise nõuded ja riskianalüüsi koostamise kord RT I, 22.06.2017, 15 Siseminister määrus 28 01.07.2017 - …
Sularaha deklaratsiooni vorm ja selle täitmise juhend RT I, 22.06.2017, 14 Rahandusminister määrus 34 01.07.2017 - …
Autoerialade riiklik õppekava RT I, 22.06.2017, 13 Haridus- ja teadusminister määrus 41 25.06.2017 - kehtetu
Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide esitamise kord RT I, 22.06.2017, 12 Sotsiaalminister määrus 145 01.07.2017 - kehtetu
Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord RT I, 22.06.2017, 11 Rahandusminister määrus 51 01.07.2017 - 01.10.2017
Täiskasvanu hambaproteesihüvitise määr ning maksmise tingimused ja kord, hambaproteesihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu ja neis sisalduvate andmete koosseis ning dokumentide esitamise kord RT I, 22.06.2017, 10 Tervise- ja tööminister määrus 24 01.07.2017 - 31.12.2017
Autoerialade riiklik õppekava RT I, 22.06.2017, 9 Haridus- ja teadusminister määrus 20 25.06.2017 - 27.10.2018
Rahandusministri 19. detsembri 2008. a määruse nr 51 „Riiklike maksude maksuhalduri poolt hallatavate nõuete ja kohustuste arvestusse kandmise, tasumise ja tagastamise kord” muutmine RT I, 22.06.2017, 8 Rahandusminister määrus 42
Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord RT I, 22.06.2017, 7 Majandus- ja taristuminister määrus 37 25.06.2017 - …
Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava RT I, 22.06.2017, 6 Haridus- ja teadusminister määrus 43 25.06.2017 - 27.10.2018
Kohtutäiturimäärustik RT I, 22.06.2017, 5 Justiitsminister määrus 42 02.07.2018 - …
Kohtutäiturimäärustik RT I, 22.06.2017, 4 Justiitsminister määrus 42 25.06.2017 - 29.12.2017
Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 37 „Uue põlvkonna elektroonilise side baasvõrgu toetamise tingimused ja investeeringute kava koostamise kord” muutmine RT I, 22.06.2017, 3 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 32
Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine RT I, 22.06.2017, 2 Justiitsminister määrus 14
Haridus- ja teadusministri 30. juuni 2014. a määruse nr 43 „Energeetika ja automaatika erialade riiklik õppekava” muutmine RT I, 22.06.2017, 1 Haridus- ja teadusminister määrus 19

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane