Ilmumas ja ilmunud

RT I , 22.06.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis RT I, 22.06.2022, 24 Siseminister määrus 38 01.07.2022 - …
Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded RT I, 22.06.2022, 23 Siseminister määrus 18 01.07.2022 - …
Kaitsepolitseiameti ametniku ja töötaja tervisenõuded ning tervisekontrolli kord RT I, 22.06.2022, 22 Siseminister määrus 17 01.07.2022 - …
Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 „Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis” muutmine RT I, 22.06.2022, 21 Siseminister määrus 16
Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamiseks toetuse eraldamise tingimused ja kord RT I, 22.06.2022, 20 Riigihalduse minister määrus 21 25.06.2022 - …
Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 21 „Ida-Viru maakonna ettevõtluse ning inimeste tööalaste oskuste mitmekesistamiseks toetuse eraldamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 22.06.2022, 19 Riigihalduse minister määrus 23
Tervisetõendil esitatavate andmete loetelu, tõendi väljastamise eest tasumise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu piirmäär RT I, 22.06.2022, 18 Kaitseminister määrus 5 27.06.2022 - …
Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine RT I, 22.06.2022, 17 Kaitseminister määrus 9 27.06.2022 - 30.09.2022
Kaitseministri määruste muutmine seoses Terviseameti registrite liitmisega RT I, 22.06.2022, 16 Kaitseminister määrus 11
Kohanemisprogramm RT I, 22.06.2022, 15 Siseminister määrus 34 25.06.2022 - …
Siseministri 13. augusti 2014. a määruse nr 34 „Kohanemisprogramm” muutmine RT I, 22.06.2022, 14 Kultuuriminister määrus 8
Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste, vedelate biokütuste ja biomasskütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika RT I, 22.06.2022, 13 Keskkonnaminister määrus 73 25.06.2022 - …
Keskkonnaministri 20. detsembri 2016. a määruse nr 73 „Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika” muutmine RT I, 22.06.2022, 12 Keskkonnaminister määrus 27
Hädaabiteadete menetlemise kord ja hädaabiteadete menetlemise toimimisele esitatavad nõuded RT I, 22.06.2022, 11 Siseminister määrus 26 01.01.2023 - …
Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus RT I, 22.06.2022, 10 Siseminister määrus 33 01.01.2023 - …
Politsei andmekogu põhimäärus RT I, 22.06.2022, 9 Siseminister määrus 92 01.01.2023 - …
Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus RT I, 22.06.2022, 8 Justiitsminister määrus 20 01.07.2022 - …
Tartu Vangla põhimäärus RT I, 22.06.2022, 7 Justiitsminister määrus 87 01.07.2022 - …
Tallinna Vangla põhimäärus RT I, 22.06.2022, 6 Justiitsminister määrus 92 01.07.2022 - …
Viru Vangla teenistujate koosseis RT I, 22.06.2022, 5 Justiitsminister määrus 11 01.07.2022 - …

Kokku: 24| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json