Ilmumas ja ilmunud

RT I, 22.12.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamise tingimused ja kord perioodil 2019–2022 RT I, 22.12.2018, 41 Kultuuriminister määrus 19 25.12.2018 - …
Vana-Võromaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 40 Kultuuriminister määrus 18 25.12.2018 - …
Kihnu kultuuriruumi toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 39 Kultuuriminister määrus 17 25.12.2018 - …
Setomaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 38 Kultuuriminister määrus 16 25.12.2018 - …
Folkloorifestivalide toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 37 Kultuuriminister määrus 15 25.12.2018 - …
Virumaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 36 Kultuuriminister määrus 14 25.12.2018 - …
Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 35 Kultuuriminister määrus 13 25.12.2018 - …
Saarte pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 34 Kultuuriminister määrus 12 25.12.2018 - …
Väärtfilmikino toetamise tingimused ja kord RT I, 22.12.2018, 33 Kultuuriminister määrus 11 25.12.2018 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/2338-1 RT I, 22.12.2018, 32 Maanteeamet leping
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär RT I, 22.12.2018, 31 Vabariigi Valitsus määrus 196 01.01.2019 - kehtetu
Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord RT I, 22.12.2018, 30 Vabariigi Valitsus määrus 44 01.01.2019 - kehtetu
Rahvastikuregistri turvaklass, täpne andmekoosseis ja andmeandjate kaupa nende üleantavate andmete loetelu RT I, 22.12.2018, 29 Vabariigi Valitsus määrus 129 01.01.2019 - …
Elukoha aadresse edastavate ning lisa-aadresse ja kontaktandmeid rahvastikuregistrisse kandvate avalikku ülesannet täitvate asutuste ja isikute ning isiku viibimiskoha aadressi andmeandjate loetelu ning elukoha aadressi edastamise, lisa-aadressi ja kontaktandmete rahvastikuregistrisse kandmise ja isiku viibimiskoha andmete esitamise kord RT I, 22.12.2018, 28 Vabariigi Valitsus määrus 128 01.01.2019 - …
Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind RT I, 22.12.2018, 27 Tervise- ja tööminister määrus 72 01.01.2019 - …
Mõõtevahendite riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotlemise, andmise, muutmise, kehtetuks tunnistamise ja selle kehtivusaja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord RT I, 22.12.2018, 26 Majandus- ja taristuminister määrus 66 01.01.2019 - …
Maaparandussüsteemide registri põhimäärus RT I, 22.12.2018, 25 Vabariigi Valitsus määrus 125 01.01.2019 - …
Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär RT I, 22.12.2018, 24 Vabariigi Valitsus määrus 122 01.01.2019 - …
Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2019. aastal RT I, 22.12.2018, 23 Vabariigi Valitsus määrus 121 01.01.2019 - 31.12.2019
Kiirabi, haiglate, pääste- ja politseiasutuste ning Terviseameti kiirabialase koostöö kord RT I, 22.12.2018, 22 Vabariigi Valitsus määrus 119 01.01.2019 - …

Kokku: 41| Näitan: 1- 20|Näita kõiki