Ilmumas ja ilmunud

RT I , 23.02.2012

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord RT I, 23.02.2012, 15 Haridus- ja teadusminister määrus 59 26.02.2012 - 02.06.2012
Avalik-õiguslike juriidiliste isikute või avalikke funktsioone täitvate eraõiguslike juriidiliste isikute, kes omandavad kinnisasja oma funktsioonide täitmiseks, nimekiri RT I, 23.02.2012, 14 Vabariigi Valitsus määrus 250 04.03.2012 - kehtetu
Kinnisasja omandamise loa taotluse vorm RT I, 23.02.2012, 13 Vabariigi Valitsus määrus 148 04.03.2012 - kehtetu
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus RT I, 23.02.2012, 12 Riigikogu seadus 04.03.2012 - kehtetu
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus RT I, 23.02.2012, 11 Riigikogu seadus 04.03.2012 - 31.12.2017
Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord RT I, 23.02.2012, 10 Keskkonnaminister määrus 13 26.02.2012 - 15.07.2012
Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused RT I, 23.02.2012, 9 Keskkonnaminister määrus 34 26.02.2012 - 06.10.2012
Meetme «Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine» tingimused RT I, 23.02.2012, 8 Keskkonnaminister määrus 9 26.02.2012 - 24.03.2013
Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord RT I, 23.02.2012, 7 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 29 26.02.2012 - kehtetu
Ehitise ekspertiisi tegemise kord RT I, 23.02.2012, 6 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 28 26.02.2012 - kehtetu
Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord RT I, 23.02.2012, 5 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 16 26.02.2012 - 30.06.2015
Ehitise ekspertiisi tegemise kord RT I, 23.02.2012, 4 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 15 26.02.2012 - 30.06.2015
„Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” alusel kehtestatud keskkonnaministri määruste muutmine RT I, 23.02.2012, 3 Keskkonnaminister määrus 7
Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine RT I, 23.02.2012, 2 Keskkonnaminister määrus 6
Haridus- ja teadusministri 17. septembri 2010. a määruse nr 59 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise, koostamise, läbiviimise ja hindamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord” muutmine RT I, 23.02.2012, 1 Haridus- ja teadusminister määrus 8

Kokku: 15| Näitan: 1 - 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json