Ilmumas ja ilmunud

RT I, 23.02.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 1.1-8/63 lisa 6 RT I, 23.02.2021, 24 Kultuuriminister leping
Töökeskkonna andmekogu põhimäärus RT I, 23.02.2021, 23 Tervise- ja tööminister määrus 47 01.03.2021 - kehtetu
Töökeskkonna andmekogu põhimäärus RT I, 23.02.2021, 22 Tervise- ja tööminister määrus 4 01.03.2021 - …
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu nr17-00132/018 muutmine RT I, 23.02.2021, 21 Transpordiamet leping
Veevõtukoha rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord RT I, 23.02.2021, 20 Siseminister määrus 10 01.03.2021 - …
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad RT I, 23.02.2021, 19 Sotsiaalminister määrus 73 26.02.2021 - …
Riigile kuuluva muuseumikogu kasutamise lepingu nr 1.1-8/41 lisa 7 RT I, 23.02.2021, 18 Kultuuriminister leping
Sotsiaalministri 18. mai 2005. a määruse nr 73 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad” muutmine RT I, 23.02.2021, 17 Tervise- ja tööminister määrus 3
Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus RT I, 23.02.2021, 16 Siseminister määrus 38 01.03.2021 - …
Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord RT I, 23.02.2021, 15 Siseminister määrus 1 01.03.2021 - …
Küttesüsteemi puhastamise nõuded RT I, 23.02.2021, 14 Siseminister määrus 41 01.03.2021 - …
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded RT I, 23.02.2021, 13 Siseminister määrus 17 01.03.2021 - …
Kestvuskatsete tegemise kord RT I, 23.02.2021, 12 Põllumajandusminister määrus 105 01.04.2021 - kehtetu
Toidu säilitamisnõuded RT I, 23.02.2021, 11 Põllumajandusminister määrus 66 01.04.2021 - kehtetu
Toiduseadus RT I, 23.02.2021, 10 Riigikogu seadus 01.04.2021 - …
Siseministri määruste muutmine tulenevalt tuleohutuse seaduse muudatustest RT I, 23.02.2021, 9 Siseminister määrus 9
Tuletõrje veevõtukoha ehitusprojektile esitatavad nõuded RT I, 23.02.2021, 8 Siseminister määrus 8 01.03.2021 - …
Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord RT I, 23.02.2021, 7 Siseminister määrus 7 01.03.2021 - …
Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” muutmine RT I, 23.02.2021, 6 Siseminister määrus 6
Tolliseadus RT I, 23.02.2021, 5 Riigikogu seadus 01.07.2021 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json