Ilmumas ja ilmunud

RT I , 23.05.2023

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Taastusravi tuusikute soetamine ning pensioniametitele ja Sotsiaalkindlustusameti välissuhete osakonnale eraldamine RT I, 23.05.2023, 62 Sotsiaalminister määrus 67 26.05.2023 - kehtetu
Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi vahelise sotsiaalkindlustuslepingu rakendamine RT I, 23.05.2023, 61 Sotsiaalminister määrus 36 26.05.2023 - kehtetu
Meetme «Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine» toetuse andmise ja toetuse kasutamise seire tingimused ja kord RT I, 23.05.2023, 60 Sotsiaalminister määrus 70 26.05.2023 - kehtetu
«Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004–2006» meetme 4.4 «Haiglavõrgu reorganiseerimine» toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse seire läbiviimise eeskiri RT I, 23.05.2023, 59 Sotsiaalminister määrus 87 26.05.2023 - kehtetu
Välisriigis omandatud kvalifikatsiooni Eestis nõutava kvalifikatsiooniga võrdlemise tingimused ja kord RT I, 23.05.2023, 58 Sotsiaalminister määrus 52 26.05.2023 - …
Vähi sõeluuringute registri põhimäärus RT I, 23.05.2023, 57 Tervise- ja tööminister määrus 19 26.05.2023 - …
Vähiregistri põhimäärus RT I, 23.05.2023, 56 Tervise- ja tööminister määrus 17 26.05.2023 - …
Vaktsiinist põhjustatud tervisekahjustuste tunnused RT I, 23.05.2023, 55 Tervise- ja tööminister määrus 36 26.05.2023 - …
Töövõimetuslehe vormistamine ja edastamine Tervisekassale RT I, 23.05.2023, 54 Tervise- ja tööminister määrus 62 26.05.2023 - 05.10.2023
Tuberkuloosiregistri põhimäärus RT I, 23.05.2023, 53 Tervise- ja tööminister määrus 16 26.05.2023 - …
Tervishoiutöötajate registreerimise aluseks olevate kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu RT I, 23.05.2023, 52 Sotsiaalminister määrus 42 26.05.2023 - 13.08.2023
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded RT I, 23.05.2023, 51 Tervise- ja tööminister määrus 73 26.05.2023 - …
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded RT I, 23.05.2023, 50 Sotsiaalminister määrus 128 26.05.2023 - 30.06.2024
Tervishoiuteenuste eest tasumise, lepingulise järelevalve, tervishoiuteenuste statistika ning Tervisekassa eelarve efektiivse ja otstarbeka kasutamise eesmärgil vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid RT I, 23.05.2023, 49 Tervise- ja tööminister määrus 37 26.05.2023 - …
Tervishoiuteenuse osutamisel osalevate isikute loetelu ja osalemise kord ning nende juurdepääsu ulatus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele RT I, 23.05.2023, 48 Tervise- ja tööminister määrus 27 26.05.2023 - 15.10.2023
Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord RT I, 23.05.2023, 47 Sotsiaalminister määrus 56 26.05.2023 - 17.07.2023
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine RT I, 23.05.2023, 46 Sotsiaalminister määrus 27 26.05.2023 - 30.06.2024
Tervishoiukorralduse infosüsteemi põhimäärus RT I, 23.05.2023, 45 Tervise- ja tööminister määrus 59 26.05.2023 - 15.10.2023
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende esitamise tingimused ja kord RT I, 23.05.2023, 44 Sotsiaalminister määrus 53 26.05.2023 - …
Surma põhjuste registri põhimäärus RT I, 23.05.2023, 43 Tervise- ja tööminister määrus 36 26.05.2023 - …

Kokku: 62| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json