Ilmumas ja ilmunud

RT III, 23.12.2014

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri RT III, 23.12.2014, 22 Vabariigi Valitsus korraldus 94 01.01.2015 - 30.06.2015
Eesti keelenõukogu moodustamine ja selle koosseisu kinnitamine RT III, 23.12.2014, 21 Vabariigi Valitsus korraldus 479 18.12.2014 - 24.02.2016
„Elukeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” meetme „Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine” 2008–2015 perioodi investeeringute kava kinnitamine RT III, 23.12.2014, 20 Vabariigi Valitsus korraldus 506 18.12.2014 - 17.12.2015
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamiseks pädevad asutused ja kontaktpunktid RT III, 23.12.2014, 19 Vabariigi Valitsus korraldus 500 18.12.2014 - kehtetu
Raha eraldamine RT III, 23.12.2014, 18 Vabariigi Valitsus korraldus 580 19.12.2014 - …
2015. aasta sisserände piirarvu kehtestamine RT III, 23.12.2014, 17 Vabariigi Valitsus korraldus 578 18.12.2014 - …
Riigimetsa Majandamise Keskuse poolt 2014. aasta riigieelarvesse kantava summa kinnitamine RT III, 23.12.2014, 16 Vabariigi Valitsus korraldus 575 18.12.2014 - …
Raha eraldamine RT III, 23.12.2014, 15 Vabariigi Valitsus korraldus 574 18.12.2014 - …
Raha eraldamine ühinemistoetuseks RT III, 23.12.2014, 14 Vabariigi Valitsus korraldus 573 18.12.2014 - …
Raha eraldamine Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist RT III, 23.12.2014, 13 Vabariigi Valitsus korraldus 572 01.01.2015 - 21.12.2016
Vabariigi Valitsuse 8. veebruari 2000. a korralduse nr 94-k „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri“ muutmine ning nimekirja mittekantavate mittetulundusühingute loetelu RT III, 23.12.2014, 12 Vabariigi Valitsus korraldus 571 01.01.2015 - …
„Transpordi arengukava 2014–2020“ rakendusplaani aastateks 2014–2017 lisa „Üleeuroopalise transpordivõrgu arendamise põhimõtted“ heakskiitmine RT III, 23.12.2014, 11 Vabariigi Valitsus korraldus 570 18.12.2014 - …
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks RT III, 23.12.2014, 10 Vabariigi Valitsus korraldus 569 18.12.2014 - …
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras võõrandamiseks RT III, 23.12.2014, 9 Vabariigi Valitsus korraldus 568 18.12.2014 - …
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras võõrandamiseks RT III, 23.12.2014, 8 Vabariigi Valitsus korraldus 567 18.12.2014 - …
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras võõrandamiseks RT III, 23.12.2014, 7 Vabariigi Valitsus korraldus 566 18.12.2014 - …
Nõusoleku andmine Eesti Rahvusraamatukogule hoonestusõiguse võõrandamiseks RT III, 23.12.2014, 6 Vabariigi Valitsus korraldus 565 18.12.2014 - …
Maa munitsipaalomandisse andmine RT III, 23.12.2014, 5 Vabariigi Valitsus korraldus 564 18.12.2014 - …
Loa andmine uue Tallinna Vangla ning arestimaja ja kinnipidamiskeskuse üürilepingute sõlmimiseks RT III, 23.12.2014, 4 Vabariigi Valitsus korraldus 563 18.12.2014 - …
Vabariigi Valitsuse 17. novembri 2011. a korralduse nr 479 „Eesti keelenõukogu moodustamine ja selle koosseisu kinnitamine“ muutmine RT III, 23.12.2014, 3 Vabariigi Valitsus korraldus 562

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki