Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 24.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Parksepa Keskkooli arengukava aastateks 2018-2025 kinnitamine RT IV, 24.05.2018, 57 Võru Vallavalitsus määrus 5 27.05.2018 - 31.12.2025
Erilubade taotluste menetlemise kord Võru vallas RT IV, 24.05.2018, 56 Võru Vallavolikogu määrus 33 27.05.2018 - …
Kortermajale toetuse andmise kord RT IV, 24.05.2018, 55 Võru Vallavolikogu määrus 34 01.07.2018 - …
Võru valla kohalikel teedel liikluspiirangute kehtestamise kord RT IV, 24.05.2018, 54 Võru Vallavolikogu määrus 32 27.05.2018 - …
Kulina Lasteaia arengukava kinnitamine RT IV, 24.05.2018, 53 Vinni Vallavalitsus määrus 7 27.05.2018 - 31.12.2020
Otsustusõiguse delegeerimine RT IV, 24.05.2018, 52 Torma Vallavolikogu määrus 18 27.05.2018 - kehtetu
Pädevuse delegeerimine RT IV, 24.05.2018, 51 Torma Vallavolikogu määrus 20 27.05.2018 - kehtetu
Rannu Lasteaia arengukava aastateks 2018-2021 kinnitamine RT IV, 24.05.2018, 50 Elva Vallavolikogu määrus 34 27.05.2018 - 31.12.2021
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kaustamise kord RT IV, 24.05.2018, 49 Laheda Vallavolikogu määrus 7 01.06.2018 - kehtetu
Muhu Vallavalitsuse ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ning ametnike ja töötajate koosseisu kinnitamine RT IV, 24.05.2018, 48 Muhu Vallavolikogu määrus 63 27.05.2018 - 28.02.2019
Jõhvi valla ametiasutuste palgajuhend RT IV, 24.05.2018, 47 Jõhvi Vallavolikogu määrus 114 27.05.2018 - 22.06.2018
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine RT IV, 24.05.2018, 46 Ülenurme Vallavolikogu määrus 7 27.05.2018 - kehtetu
Volituste andmine põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse rakendamiseks RT IV, 24.05.2018, 45 Kambja Vallavolikogu määrus 22 27.05.2018 - kehtetu
Munitsipaalkooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord RT IV, 24.05.2018, 44 Kambja Vallavolikogu määrus 15 27.05.2018 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord RT IV, 24.05.2018, 43 Kambja Vallavolikogu määrus 7 01.08.2018 - …
Ülenurme Muusikakooli õppetasu määra kehtestamine RT IV, 24.05.2018, 42 Ülenurme Vallavolikogu määrus 17 01.09.2018 - kehtetu
Hanila valla jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus RT IV, 24.05.2018, 41 Hanila Vallavolikogu määrus 51 27.05.2018 - kehtetu
Varbla valla jäätmevaldajate registri põhimäärus ja kasutamise kord RT IV, 24.05.2018, 40 Varbla Vallavolikogu määrus 34 27.05.2018 - kehtetu
Lihula valla jäätmevaldajate registri põhimäärus RT IV, 24.05.2018, 39 Lihula Vallavolikogu määrus 13 27.05.2018 - kehtetu
Torma valla teehoiukava kinnitamine aastateks 2018-2021 RT IV, 24.05.2018, 38 Torma Vallavolikogu määrus 13 27.05.2018 - kehtetu

Kokku: 57| Näitan: 1- 20|Näita kõiki