Ilmumas ja ilmunud

RT I, 24.07.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord RT I, 24.07.2020, 15 Siseminister määrus 67 01.08.2020 - …
Viisaregistri põhimäärus RT I, 24.07.2020, 14 Siseminister määrus 71 01.08.2020 - …
Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning legaalse sissetuleku määrad RT I, 24.07.2020, 13 Siseminister määrus 7 01.08.2020 - …
Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord ja tähtajad ning piisavate rahaliste vahendite määr RT I, 24.07.2020, 12 Siseminister määrus 82 01.08.2020 - …
Siseministri määruste muutmine seoses välismaalaste seaduse muutmise seadusega RT I, 24.07.2020, 11 Siseminister määrus 30
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord RT I, 24.07.2020, 10 Sotsiaalkaitseminister määrus 44 27.07.2020 - 12.09.2020
Sotsiaalkaitseministri 7. juuni 2016. a määruse nr 44 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord” muutmine RT I, 24.07.2020, 9 Sotsiaalminister määrus 34
Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord RT I, 24.07.2020, 8 Kultuuriminister määrus 12 27.07.2020 - 07.03.2021
Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 „Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 24.07.2020, 7 Kultuuriminister määrus 19
Muuseumi relvakollektsiooni käitlemise ning relvakollektsiooni kuuluvate relvade ja laskemoona üle arvestuse pidamise kord RT I, 24.07.2020, 6 Kultuuriminister määrus 18 27.07.2020 - …
Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid RT I, 24.07.2020, 5 Keskkonnaminister määrus 44 27.07.2020 - …
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus RT I, 24.07.2020, 4 Keskkonnaminister määrus 39 01.10.2020 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/1617-1 RT I, 24.07.2020, 3 Maanteeamet leping
Keskkonnaministri 21. juuni 2013. a määruse nr 44 „Lahustite kasutamisel välisõhku eralduvate lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused ja heite piirväärtustele vastavuse hindamise kriteeriumid” muutmine RT I, 24.07.2020, 2 Keskkonnaminister määrus 40
Keskkonnaministri 30. novembri 2012. a määruse nr 39 „Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse põhimäärus” muutmine RT I, 24.07.2020, 1 Keskkonnaminister määrus 39

Kokku: 15| Näitan: 1- 15|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json