Ilmumas ja ilmunud

RT I, 25.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas RT I, 25.05.2018, 26 Sotsiaalkaitseminister määrus 26 28.05.2018 - …
Riigi- ja tugietalonide säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu RT I, 25.05.2018, 25 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 108 01.01.2019 - kehtetu
Mõõtja erialase pädevuse hindamise ja tõendamise kord RT I, 25.05.2018, 24 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 85 01.01.2019 - kehtetu
Mõõtemahutite nimimahu väärtused ja nimimahu lubatud hälbed ning mõõtemahutite märgistamise nõuded ja mahu kontrollimise kord RT I, 25.05.2018, 23 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 88 01.01.2019 - kehtetu
Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratletud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, sealhulgas e-märgise kuju, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguse kontrollimise kord RT I, 25.05.2018, 22 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 114 01.01.2019 - kehtetu
Taatlusmärgiste kirjeldus, nende valmistamise, kasutamise ja hoidmise kord ning taatlustunnistuse ja nõuetele mittevastavuse tõendi kohustuslike kirjete loetelu RT I, 25.05.2018, 21 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 56 01.01.2019 - kehtetu
Mõõtevahendite siseriikliku tüübikinnitustunnistuse taotlemise, väljastamise, muutmise ja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord RT I, 25.05.2018, 20 Majandus- ja taristuminister määrus 96 01.01.2019 - kehtetu
Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord RT I, 25.05.2018, 19 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 89 01.01.2019 - kehtetu
Kohustuslikule metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistu, mõõtevahendite olulised ja erinõuded, sealhulgas täpsusnõuded, ning mõõtevahendite taatluskehtivusajad RT I, 25.05.2018, 18 Majandus- ja taristuminister määrus 57 01.01.2019 - kehtetu
Infotehnoloogiliste vahendite abil isikusamasuse tuvastamise ja andmete kontrollimise tehnilised nõuded ja kord RT I, 25.05.2018, 17 Rahandusminister määrus 25 28.05.2018 - …
Kaitseliidu liikmele teenistuskohustuse täitmisel tehtud kulu eest hüvitise maksmise tingimused, ulatus, piirmäär ja kord RT I, 25.05.2018, 16 Kaitseminister määrus 5 01.06.2018 - …
Riigi- ja tugietalonide nimistu RT I, 25.05.2018, 15 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 48 01.01.2019 - kehtetu
Immuniseerimiskava RT I, 25.05.2018, 14 Tervise- ja tööminister määrus 9 28.05.2018 - 31.12.2018
Tervise- ja tööministri 2. märtsi 2017. a määruse nr 9 „Immuniseerimiskava“ muutmine RT I, 25.05.2018, 13 Tervise- ja tööminister määrus 24
Rahvusvahelise mõõtühikute süsteemi (SI) põhiühikud, nendest tuletatud ühikud, nende kord- ja osaühikud ning rahvusvaheliselt kehtestatud lisaühikud ja nende kasutamise viis RT I, 25.05.2018, 12 Vabariigi Valitsus määrus 208 01.01.2019 - kehtetu
Riigilõivuseadus RT I, 25.05.2018, 11 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Politsei ja piirivalve seadus RT I, 25.05.2018, 10 Riigikogu seadus 01.01.2019 - 14.02.2019
Mõõteseadus RT I, 25.05.2018, 9 Riigikogu seadus 01.01.2019 - kehtetu
Maapõueseadus RT I, 25.05.2018, 8 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Liiklusseadus RT I, 25.05.2018, 7 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …

Kokku: 26| Näitan: 1- 20|Näita kõiki