Ilmumas ja ilmunud

RT I , 25.11.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 3.2-5/21/3081-1 RT I, 25.11.2021, 26 Transpordiamet leping
Nõuded eksperdiarvamusele ja looma, sealhulgas aretuslooma väärtuse arvutamise kord RT I, 25.11.2021, 25 Maaeluminister määrus 69 01.12.2021 - …
Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord RT I, 25.11.2021, 24 Maaeluminister määrus 68 01.12.2021 - …
Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus RT I, 25.11.2021, 23 Maaeluminister määrus 67 01.12.2021 - …
Veterinaararsti sobivustesti koostamise, korraldamise ja hindamise ning sobivustesti tulemustest teatamise kord RT I, 25.11.2021, 22 Maaeluminister määrus 66 01.12.2021 - …
Veterinaararsti kutsetegevuse loa andmise aluseks olevate Euroopa Liidu liikmesriigis, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis ja Šveitsis veterinaararsti kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide loetelu RT I, 25.11.2021, 21 Maaeluminister määrus 65 01.12.2021 - …
Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve toimingute tegemise eest võetava tunnitasu määr 2021. aastal RT I, 25.11.2021, 20 Maaeluminister määrus 78 01.12.2021 - 31.12.2021
Toidu-, sööda- ja veterinaarjärelevalve tasu maksmise, sularahas vastuvõtmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord RT I, 25.11.2021, 19 Maaeluminister määrus 89 01.12.2021 - …
Põllumajanduskindlustustoetus RT I, 25.11.2021, 18 Maaeluminister määrus 44 01.12.2021 - …
Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus RT I, 25.11.2021, 17 Maaeluminister määrus 14 01.12.2021 - …
Ohtliku taimekahjustaja ja eriti ohtliku loomataudi tõttu kahjustunud põllumajandusliku tootmise potentsiaali taastamise toetus RT I, 25.11.2021, 16 Maaeluminister määrus 48 01.12.2021 - …
Mesilaspere toetus RT I, 25.11.2021, 15 Maaeluminister määrus 12 01.12.2021 - …
Nõuded veise pidamise ja selleks ettenähtud ruumi või ehitise kohta RT I, 25.11.2021, 14 Põllumajandusminister määrus 90 01.12.2021 - …
Nõuded vasikate pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele RT I, 25.11.2021, 13 Põllumajandusminister määrus 78 01.12.2021 - …
Nõuded kanade pidamisele ja selleks ettenähtud ruumile või ehitisele RT I, 25.11.2021, 12 Põllumajandusminister määrus 59 01.12.2021 - …
Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba RT I, 25.11.2021, 11 Põllumajandusminister määrus 63 01.12.2021 - …
Lemmikloomade pidamise nõuded RT I, 25.11.2021, 10 Põllumajandusminister määrus 76 01.12.2021 - …
Biostimulaatorite, hormoonpreparaatide ja muude ainete nimekiri, mille käitlemine põllumajandusloomadel kasutamise eesmärgil on keelatud, ning nimetatud ainete põllumajandusloomade raviks kasutamise erijuhud RT I, 25.11.2021, 9 Põllumajandusminister määrus 5 01.12.2021 - …
Väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord RT I, 25.11.2021, 8 Põllumajandusminister määrus 7 01.12.2021 - …
Volitatud laboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord RT I, 25.11.2021, 7 Põllumajandusminister määrus 88 01.12.2021 - …

Kokku: 26| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json