Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 26.02.2015

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Müügipileti hinna kehtestamine ja parkimise korraldamine XXIV Jõgevatreff üritusel Palamusel RT IV, 26.02.2015, 74 Palamuse Vallavolikogu määrus 23 01.03.2015 - 08.01.2016
Palamuse valla arengukava koostamise kord RT IV, 26.02.2015, 73 Palamuse Vallavolikogu määrus 22 01.03.2015 - 06.05.2018
Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2015-2018 kinnitamine RT IV, 26.02.2015, 72 Sauga Vallavolikogu määrus 20 01.03.2015 - 31.12.2015
Audru Vallavolikogu töökord RT IV, 26.02.2015, 71 Audru Vallavolikogu määrus 17 01.03.2015 - 31.12.2017
Alkoholi tarbimise täiendavad piirangud Alatskivi vallas RT IV, 26.02.2015, 70 Alatskivi Vallavolikogu määrus 15 01.03.2015 - kehtetu
Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 26.02.2015, 69 Vändra Alevivolikogu määrus 10 01.03.2015 - 02.03.2018
Vallavanema töötasu määramine RT IV, 26.02.2015, 68 Tarvastu Vallavolikogu määrus 16 01.03.2015 - kehtetu
Tarvastu Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgamäärade kinnitamine RT IV, 26.02.2015, 67 Tarvastu Vallavolikogu määrus 16 01.03.2015 - kehtetu
Tarvastu Vallavalitsuse teenistujate palgamäärad RT IV, 26.02.2015, 66 Tarvastu Vallavolikogu määrus 20 01.03.2015 - kehtetu
Kaarma valla eelarvest seltsidele, klubidele ja teistele ühingutele toetuse taotlemise, määramise, maksmise ja aruandluse korra kehtestamine RT IV, 26.02.2015, 65 Kaarma Vallavolikogu määrus 29 01.03.2015 - kehtetu
Sauga valla arengukava aastateks 2011-2020 tegevuskava 2015-2018 muutmine RT IV, 26.02.2015, 64 Sauga Vallavolikogu määrus 2
Ajutise koormuspiirangu kehtestamine Varbla vallale kuuluvatele teedele RT IV, 26.02.2015, 63 Varbla Vallavalitsus määrus 2 01.03.2015 - 01.05.2015
Ajutise liikluspiirangu kehtestamine RT IV, 26.02.2015, 62 Torma Vallavalitsus määrus 2 01.03.2015 - 20.04.2015
Tallinna linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia RT IV, 26.02.2015, 61 Tallinna Linnavolikogu määrus 4 01.03.2015 - …
Koeru valla 2015. aasta eelarve vastuvõtmine RT IV, 26.02.2015, 60 Koeru Vallavolikogu määrus 6 01.03.2015 - 31.12.2015
Jõelähtme valla ehitusmääruses sätestatud taotluste vormide kinnitamine RT IV, 26.02.2015, 59 Jõelähtme Vallavalitsus määrus 8 01.03.2015 - 19.03.2015
Pärsama küla kaugküttepiirkonna määramine RT IV, 26.02.2015, 58 Leisi Vallavolikogu määrus 2 01.03.2015 - 31.01.2016
Valga linna põhimäärus RT IV, 26.02.2015, 57 Valga Linnavolikogu määrus 27 01.03.2015 - 06.01.2018
Vändra Alevivolikogu 23.05.2013. a määruse nr 10 „Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine RT IV, 26.02.2015, 56 Vändra Alevivolikogu määrus 3
Mõisaküla linna 2015. aasta eelarve RT IV, 26.02.2015, 55 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 7 01.03.2015 - 31.12.2015

Kokku: 74| Näitan: 1- 20|Näita kõiki