Ilmumas ja ilmunud

RT I, 26.02.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rohetehnoloogia ettevõtluse arendamise programmide ja üldhariduskoolide õpilaste teadlikkuse suurendamise projektide toetamise tingimused ja kord RT I, 26.02.2021, 24 Keskkonnaminister määrus 8 01.03.2021 - …
Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord RT I, 26.02.2021, 23 Vabariigi Valitsus määrus 75 01.03.2021 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded töötamisel plahvatusohtlikus keskkonnas RT I, 26.02.2021, 22 Vabariigi Valitsus määrus 197 01.03.2021 - …
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses RT I, 26.02.2021, 21 Vabariigi Valitsus määrus 377 01.03.2021 - …
Ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate materjalide kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ning töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid RT I, 26.02.2021, 20 Vabariigi Valitsus määrus 105 01.03.2021 - …
Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded RT I, 26.02.2021, 19 Vabariigi Valitsus määrus 362 01.03.2021 - …
Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord RT I, 26.02.2021, 18 Keskkonnaminister määrus 8 01.03.2021 - …
Elutähtsa telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT I, 26.02.2021, 17 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 8 01.01.2024 - …
Piirirežiimi eeskirja kinnitamine RT I, 26.02.2021, 16 Vabariigi Valitsus määrus 176 01.03.2021 - …
Välisministeeriumi põhimäärus RT I, 26.02.2021, 15 Vabariigi Valitsus määrus 196 01.03.2021 - …
Sotsiaalministeeriumi põhimäärus RT I, 26.02.2021, 14 Vabariigi Valitsus määrus 42 01.03.2021 - …
Siseministeeriumi põhimäärus RT I, 26.02.2021, 13 Vabariigi Valitsus määrus 39 01.03.2021 - …
Keskkonnaministri 23. jaanuari 2020. a määruse nr 8 „Jäätmearuande andmekoosseis ja aruande esitamise kord” muutmine RT I, 26.02.2021, 12 Keskkonnaminister määrus 9
Elutähtsa telefoni-, mobiiltelefoni- ja andmesideteenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT I, 26.02.2021, 11 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 8 01.03.2021 - 31.12.2023
Vabariigi Valitsuse 31. mai 2012. a määruse nr 39 „Siseministeeriumi põhimäärus”, Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2014. a määruse nr 42 „Sotsiaalministeeriumi põhimäärus” ja Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 196 „Välisministeeriumi põhimäärus” muutmine RT I, 26.02.2021, 10 Vabariigi Valitsus määrus 13
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise tõttu RT I, 26.02.2021, 9 Vabariigi Valitsus määrus 12
Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine RT I, 26.02.2021, 8 Vabariigi Valitsus määrus 11
Nõuded ehitusprojektile RT I, 26.02.2021, 7 Majandus- ja taristuminister määrus 97 01.03.2021 - …
Ehitise kasutamise otstarvete loetelu RT I, 26.02.2021, 6 Majandus- ja taristuminister määrus 51 01.03.2021 - …
Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine RT I, 26.02.2021, 5 Riigihalduse minister määrus 72 01.03.2021 - …

Kokku: 24| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json