Ilmumas ja ilmunud

RT I, 26.06.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus RT I, 26.06.2020, 25 Maaeluminister määrus 76 29.06.2020 - …
Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad RT I, 26.06.2020, 24 Rahandusminister määrus 60 01.07.2020 - …
Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord RT I, 26.06.2020, 23 Majandus- ja taristuminister määrus 65 29.06.2020 - …
Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded RT I, 26.06.2020, 22 Kaitseminister määrus 34 01.01.2022 - kehtetu
Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine seoses eriolukorraga RT I, 26.06.2020, 21 Maaeluminister määrus 44
Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine RT I, 26.06.2020, 20 Rahandusminister määrus 24
Majandus- ja taristuministri 21. novembri 2019. a määruse nr 65 „Lasterikaste perede kodutoetuse kasutamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 26.06.2020, 19 Majandus- ja taristuminister määrus 35
Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord RT I, 26.06.2020, 18 Keskkonnaminister määrus 36 29.06.2020 - …
Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted RT I, 26.06.2020, 17 Vabariigi Valitsus määrus 44 29.06.2020 - …
Arvutite ja kohtvõrkude kaitse nõuded RT I, 26.06.2020, 16 Kaitseminister määrus 11 01.01.2022 - …
Kohtu registriosakonna kodukord RT I, 26.06.2020, 15 Justiitsminister määrus 60 01.08.2020 - …
Kohtu kinnistusosakonna kodukord RT I, 26.06.2020, 14 Justiitsminister määrus 24 01.12.2020 - …
Kohtu kinnistusosakonna kodukord RT I, 26.06.2020, 13 Justiitsminister määrus 24 01.07.2020 - 30.11.2020
Kohtu kinnistusosakonna kodukord RT I, 26.06.2020, 12 Justiitsminister määrus 24 29.06.2020 - 30.06.2020
Kohtule dokumentide esitamise kord RT I, 26.06.2020, 11 Justiitsminister määrus 59 01.08.2020 - …
Kohtule dokumentide esitamise kord RT I, 26.06.2020, 10 Justiitsminister määrus 59 29.06.2020 - 29.06.2020
Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus RT I, 26.06.2020, 9 Justiitsminister määrus 8 29.06.2020 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/1389-1 RT I, 26.06.2020, 8 Maanteeamet leping
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/1378-1 RT I, 26.06.2020, 7 Maanteeamet leping
Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine RT I, 26.06.2020, 6 Justiitsminister määrus 13

Kokku: 25| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json