Ilmumas ja ilmunud

RT I, 26.08.2015

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades RT I, 26.08.2015, 38 Haridus- ja teadusminister määrus 40 29.08.2015 - 31.12.2016
Riigikaitseliste ülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega vahetult seotud ameti- ja töökohad riigi ametiasutuse, valitsusasutuse hallatava riigiasutuse ja riigikaitseliste ülesannetega juriidilise isiku koosseisus RT I, 26.08.2015, 37 Vabariigi Valitsus määrus 42 01.09.2015 - 31.12.2015
Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus RT I, 26.08.2015, 36 Vabariigi Valitsus määrus 14 01.09.2015 - 17.03.2019
Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kord RT I, 26.08.2015, 35 Vabariigi Valitsus määrus 11 01.09.2015 - 04.12.2016
Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord RT I, 26.08.2015, 34 Vabariigi Valitsus määrus 186 01.09.2015 - 30.12.2016
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus RT I, 26.08.2015, 33 Vabariigi Valitsus määrus 104 01.09.2015 - 31.12.2018
Põllumajandusloomade register RT I, 26.08.2015, 32 Vabariigi Valitsus määrus 103 01.09.2015 - 17.01.2016
Taimetervise registri põhimäärus RT I, 26.08.2015, 31 Vabariigi Valitsus määrus 102 01.09.2015 - 14.03.2019
Väetiseregistri põhimäärus RT I, 26.08.2015, 30 Vabariigi Valitsus määrus 101 01.09.2015 - 08.10.2015
Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus RT I, 26.08.2015, 29 Vabariigi Valitsus määrus 100 01.09.2015 - 14.03.2019
Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord RT I, 26.08.2015, 28 Vabariigi Valitsus määrus 82 01.09.2015 - 19.09.2016
Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele RT I, 26.08.2015, 27 Vabariigi Valitsus määrus 30 01.09.2015 - …
Aadressiandmete süsteem RT I, 26.08.2015, 26 Vabariigi Valitsus määrus 251 01.09.2015 - 15.10.2015
Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine RT I, 26.08.2015, 25 Vabariigi Valitsus määrus 111 01.09.2015 - 31.08.2018
Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord RT I, 26.08.2015, 24 Vabariigi Valitsus määrus 278 01.09.2015 - 20.09.2018
Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus RT I, 26.08.2015, 23 Vabariigi Valitsus määrus 250 01.09.2015 - 22.09.2017
Sordiregistri pidamise põhimäärus RT I, 26.08.2015, 22 Vabariigi Valitsus määrus 52 01.09.2015 - 14.03.2019
Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord RT I, 26.08.2015, 21 Vabariigi Valitsus määrus 3 01.09.2015 - …
Kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse eraldamise ning ülekandmise tingimused ja kord RT I, 26.08.2015, 20 Vabariigi Valitsus määrus 351 01.09.2015 - 30.06.2016
Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord RT I, 26.08.2015, 19 Vabariigi Valitsus määrus 335 01.09.2015 - 08.10.2015

Kokku: 38| Näitan: 1- 20|Näita kõiki