Ilmumas ja ilmunud

RT I , 26.11.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Vedelkütusevaru maksemäär RT I, 26.11.2021, 17 Majandus- ja taristuminister määrus 78 01.01.2022 - kehtetu
Vedelkütusevaru maksemäär RT I, 26.11.2021, 16 Majandus- ja taristuminister määrus 69 01.01.2022 - …
Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal RT I, 26.11.2021, 15 Keskkonnaminister määrus 52 01.01.2023 - kehtetu
Salmonellooside tõrje eeskiri RT I, 26.11.2021, 14 Maaeluminister määrus 72 01.12.2021 - …
Põllumajandus- ja Toiduametile esitatava teatise sisu nõuded ning esitamise kord, laboris loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate laboratoorsete leidude kohta arvestuse pidamise ning selle kohta aruannete esitamise täpsem kord ja aruande sisu nõuded, nende zoonooside loetelu, mille haigusetekitajate leiust tuleb Põllumajandus-ja Toiduametit teavitada, ning muude loomataudide ja zoonoossete haigusetekitajate loetelu, mille leiu kohta peab labor arvestust pidama RT I, 26.11.2021, 13 Maaeluminister määrus 71 01.12.2021 - …
Ajutised püügikitsendused, püügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2022. aastal RT I, 26.11.2021, 12 Keskkonnaminister määrus 52 01.12.2021 - 31.12.2022
Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele RT I, 26.11.2021, 11 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 96 29.11.2021 - …
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. oktoobri 2011. a määruse nr 96 „Raadiosageduste kasutamise tingimused ja tehnilised nõuded sagedusloast vabastatud raadioseadmetele” muutmine RT I, 26.11.2021, 10 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 68
Loomsete saaduste ja nende käitlemise, sealhulgas looma enda tarbeks tapmise veterinaarnõuded RT I, 26.11.2021, 9 Maaeluminister määrus 70 01.12.2021 - …
2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine RT I, 26.11.2021, 8 Kaitseminister määrus 14 29.11.2021 - 31.12.2021
Kaitseministri 4. oktoobri 2020. a määruse nr 14 „2021. aasta õppekogunemiste aegade ja neis osalevate reservväelaste arvu kehtestamine” muutmine RT I, 26.11.2021, 7 Kaitseminister määrus 16
Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis RT I, 26.11.2021, 6 Rahandusminister määrus 25 01.02.2022 - …
Rahandusministri 12. aprilli 2006. a määruse nr 25 „Alkoholi ja tubakatoodete maksumärkide kujundus ja liigid, maksumärkide tellimise kord, maksumärgistatud alkoholi ja tubakatoodete teisele aktsiisilaopidajale lähetamise kord ning maksumärkide saatelehe andmekoosseis” muutmine RT I, 26.11.2021, 5 Rahandusminister määrus 30
Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord RT I, 26.11.2021, 4 Kultuuriminister määrus 12 29.11.2021 - …
Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord RT I, 26.11.2021, 3 Kultuuriminister määrus 13 29.11.2021 - …
Kultuuriministri 21. detsembri 2012. a määruse nr 12 „Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord” muutmine RT I, 26.11.2021, 2 Kultuuriminister määrus 25
Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 26.11.2021, 1 Kultuuriminister määrus 24

Kokku: 17| Näitan: 1 - 17|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json