Ilmumas ja ilmunud

RT I , 27.01.2023

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Taastusravi osutamise ulatus ja kord RT I, 27.01.2023, 38 Kaitseminister määrus 23 01.04.2023 - kehtetu
Mobilisatsiooni ajal kogunemiskohta ilmumisel kaasas olevate dokumentide ja esemete loetelu RT I, 27.01.2023, 37 Kaitseminister määrus 31 01.04.2023 - kehtetu
Tegevväelaste sõjaaja ametikohtade palgaastmestik ja Kaitseväe juhataja sõjaaja ametikoha palk RT I, 27.01.2023, 36 Kaitseminister määrus 33 01.04.2023 - kehtetu
Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni töökord RT I, 27.01.2023, 35 Kaitseminister määrus 23 01.04.2023 - kehtetu
Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord RT I, 27.01.2023, 34 Kaitseminister määrus 26 01.04.2023 - kehtetu
Tööandja eluruumi ajutise kasutamise eest võetava kasutustasu suurus ja suuruse määramise kord RT I, 27.01.2023, 33 Kaitseminister määrus 28 01.04.2023 - kehtetu
Tegevväelasele tööandja eluruumi andmise tingimused, ulatus ja kord RT I, 27.01.2023, 32 Kaitseminister määrus 36 01.04.2023 - kehtetu
2023. aasta õppekogunemistel osalevate reservväelaste arvu kehtestamine RT I, 27.01.2023, 31 Kaitseminister määrus 20 01.04.2023 - kehtetu
Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord RT I, 27.01.2023, 30 Kaitseminister määrus 4 01.04.2023 - kehtetu
Tervisetõendil esitatavate andmete loetelu, tõendi väljastamise eest tasumise kord ja tervishoiuteenuse osutajale makstava tasu piirmäär RT I, 27.01.2023, 29 Kaitseminister määrus 5 01.04.2023 - kehtetu
Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine RT I, 27.01.2023, 28 Kaitseminister määrus 9 01.04.2023 - kehtetu
Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid RT I, 27.01.2023, 27 Kaitseminister määrus 25 01.04.2023 - kehtetu
Väärteomenetluse seadustik RT I, 27.01.2023, 26 Riigikogu seadus 01.04.2023 - 30.04.2023
Vangistusseadus RT I, 27.01.2023, 25 Riigikogu seadus 01.04.2023 - 31.08.2023
Töölepingu seadus RT I, 27.01.2023, 24 Riigikogu seadus 15.06.2024 - …
Töölepingu seadus RT I, 27.01.2023, 23 Riigikogu seadus 01.04.2023 - 14.06.2024
Tulumaksuseadus RT I, 27.01.2023, 22 Riigikogu seadus 01.01.2024 - …
Tulumaksuseadus RT I, 27.01.2023, 21 Riigikogu seadus 01.04.2023 - 31.12.2023
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus RT I, 27.01.2023, 20 Riigikogu seadus 01.07.2024 - …
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus RT I, 27.01.2023, 19 Riigikogu seadus 01.10.2023 - 30.06.2024

Kokku: 38| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json