Ilmumas ja ilmunud

RT I, 27.03.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Lepingu nr 1-13/19/0340-1 muutmine RT I, 27.03.2020, 22 Maanteeamet leping
Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2020. aastal RT I, 27.03.2020, 21 Vabariigi Valitsus määrus 77 30.03.2020 - 31.12.2020
Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad RT I, 27.03.2020, 20 Vabariigi Valitsus määrus 75 30.03.2020 - …
Bussiliiniveo avaliku teenindamise otselepingu 1-2/2019/11-1 lisa nr 1 RT I, 27.03.2020, 19 Viljandimaa Ühistranspordikeskus leping
Bussiliiniveo (kaugliinil nr 372) avaliku teenindamise otselepingu 1-2/2018/16-1 lisa nr 1 RT I, 27.03.2020, 18 Viljandimaa Ühistranspordikeskus leping
Vabariigi Valitsuse 12. septembri 2019. a määruse nr 77 „Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2020. aastal“ muutmine RT I, 27.03.2020, 17 Vabariigi Valitsus määrus 25
Vabariigi Valitsuse 7. juuli 2016. a määruse nr 75 „Riigile kuuluva maavara kaevandamisõiguse tasumäärad“ muutmine RT I, 27.03.2020, 16 Vabariigi Valitsus määrus 24
Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind RT I, 27.03.2020, 15 Tervise- ja tööminister määrus 72 01.04.2020 - 31.08.2020
Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine RT I, 27.03.2020, 14 Sotsiaalminister määrus 13
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika RT I, 27.03.2020, 13 Sotsiaalminister määrus 9 01.04.2020 - 27.08.2020
Krediidiasutuse bilansi ning kasumiaruande sisu- ja vorminõuete kehtestamine RT I, 27.03.2020, 12 Eesti Panga President määrus 6 01.04.2020 - …
Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika” muutmine RT I, 27.03.2020, 11 Sotsiaalminister määrus 12
Investeerimisfondi statistiliste aruannete koostamise nõuded ning aruannete esitamise kord RT I, 27.03.2020, 10 Eesti Panga President määrus 3 01.04.2020 - …
Töölesaamist toetavad teenused RT I, 27.03.2020, 9 Tervise- ja tööminister määrus 41 01.04.2020 - 02.05.2020
Tööalast konkurentsivõimet suurendavad teenused RT I, 27.03.2020, 8 Tervise- ja tööminister määrus 20 01.04.2020 - 02.05.2020
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas RT I, 27.03.2020, 7 Sotsiaalkaitseminister määrus 26 01.04.2020 - 02.05.2020
Meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord RT I, 27.03.2020, 6 Sotsiaalkaitseminister määrus 44 01.04.2020 - 02.05.2020
Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele” ühikuhinna alusel toetuse andmise tingimused ja kord RT I, 27.03.2020, 5 Sotsiaalkaitseminister määrus 2 01.04.2020 - 02.05.2020
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruste muutmine RT I, 27.03.2020, 4 Sotsiaalminister määrus 11
Eesti Panga presidendi määruste muutmine RT I, 27.03.2020, 3 Eesti Panga President määrus 2

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json