Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 27.06.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Messitoetuse taotlemise ja menetlemise kord RT IV, 27.06.2013, 122 Tallinna Linnavolikogu määrus 17 01.01.2011 - 02.02.2014
Tallinna Haridusameti põhimäärus RT IV, 27.06.2013, 121 Tallinna Linnavolikogu määrus 4 01.03.2007 - …
Huvikooli seaduse § 7 lõikes 2, § 13 lõikes 1 ja § 15 lõikes 1 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele ning § 6 lõigetes 1 ja 3, § 9 lõikes 5, § 10 lõigetes 4, 5 ja 6, § 11 lõikes 1, § 14 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 8, § 17 lõigetes 1 ja 2 kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine Tallinna Haridusameti juhatajale RT IV, 27.06.2013, 120 Tallinna Linnavolikogu määrus 37 22.11.2007 - 25.05.2014
Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord RT IV, 27.06.2013, 119 Tallinna Linnavolikogu määrus 7 01.01.2011 - 31.12.2017
Volituse andmine linnaosade vanematele taotluste esitamiseks Kodakondsus- ja Migratsiooniametile või konsulaarametnikele isiku riigilõivu tasumisest vabastamiseks või tasutava riigilõivu määra vähendamiseks RT IV, 27.06.2013, 118 Tallinna Linnavolikogu määrus 20 21.06.2007 - 05.03.2016
Tallinna Keskraamatukogu põhimäärus RT IV, 27.06.2013, 117 Tallinna Linnavolikogu määrus 31 25.10.2007 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel RT IV, 27.06.2013, 116 Tallinna Linnavolikogu määrus 12 13.03.2008 - 20.04.2015
Avaliku liiniveo laevaliini Tallinn-Aegna-Tallinn sõidupiletite hinnad ja sõidu eest tasumise kord RT IV, 27.06.2013, 115 Tallinna Linnavolikogu määrus 14 01.01.2011 - 23.05.2014
Alkohoolse joogi jaemüügi ja alkoholi reklaami kitsendused RT IV, 27.06.2013, 114 Tallinna Linnavolikogu määrus 30 01.10.2008 - 01.01.2015
Tallinna Ettevõtlusameti põhimäärus RT IV, 27.06.2013, 113 Tallinna Linnavolikogu määrus 33 01.01.2012 - 29.09.2014
Sporditegevuse toetamise kord RT IV, 27.06.2013, 112 Tallinna Linnavolikogu määrus 28 01.07.2012 - 03.10.2013
Veevarustuse teenuse hinna arenduskulude komponendi hüvitamiseks toetuse maksmise kord RT IV, 27.06.2013, 111 Tallinna Linnavolikogu määrus 1 31.01.2008 - 06.03.2016
Kahe hariliku tamme kaitse alla võtmine Põõsa tee 1 kinnistul RT IV, 27.06.2013, 110 Tallinna Linnavolikogu määrus 31 23.10.2008 - …
Tallinna Linnateatri põhimäärus RT IV, 27.06.2013, 109 Tallinna Linnavolikogu määrus 32 23.10.2008 - …
Maareformi seaduse § 25 lõikes 3 nimetatud taotluse esitaja määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele RT IV, 27.06.2013, 108 Tallinna Linnavolikogu määrus 18 24.04.2008 - …
Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord RT IV, 27.06.2013, 107 Tallinna Linnavolikogu määrus 39 01.01.2009 - …
Tallinna linna asutuste ühtse asjaajamiskorra kehtestamise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele RT IV, 27.06.2013, 106 Tallinna Linnavolikogu määrus 4 14.02.2008 - …
Põhja-Tallinna linnaosa lipu ja vapi kirjeldus ning kasutamise kord RT IV, 27.06.2013, 105 Tallinna Linnavolikogu määrus 40 01.01.2009 - 15.10.2017
Välisprojektides osalemise kord RT IV, 27.06.2013, 104 Tallinna Linnavolikogu määrus 6 01.01.2012 - …
Ettevõtte praktikajuhendaja toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord RT IV, 27.06.2013, 103 Tallinna Linnavolikogu määrus 46 03.09.2012 - …

Kokku: 122| Näitan: 1- 20|Näita kõiki