Ilmumas ja ilmunud

RT I, 27.08.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ehitusmaterjali ja -toote nõuetele vastavuse tõendamise kord ja eri liiki ehitustoodete nõuetele vastavuse tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid RT I, 27.08.2013, 20 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 123 14.07.2013 - kehtetu
Eesti geoportaali ja selle infosüsteemi haldamise, arendamise, kasutamise ning selle kaudu teabe kättesaadavaks tegemise nõuded ja kord RT I, 27.08.2013, 19 Vabariigi Valitsus määrus 129 30.08.2013 - 31.01.2018
Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord RT I, 27.08.2013, 18 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 110 30.08.2013 - 20.03.2014
Haridustöötajate tööaeg RT I, 27.08.2013, 17 Vabariigi Valitsus määrus 113 01.09.2013 - kehtetu
Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus RT I, 27.08.2013, 16 Vabariigi Valitsus määrus 81 01.01.2014 - 13.08.2015
Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus RT I, 27.08.2013, 15 Vabariigi Valitsus määrus 81 01.09.2013 - 31.12.2013
Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus RT I, 27.08.2013, 14 Vabariigi Valitsus määrus 81 30.08.2013 - 31.08.2013
Tähtajalise elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa vormide kehtestamine RT I, 27.08.2013, 13 Vabariigi Valitsus määrus 88 01.01.2014 - 01.04.2015
Tähtajalise elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa ja pikaajalise elaniku elamisloa vormide kehtestamine RT I, 27.08.2013, 12 Vabariigi Valitsus määrus 88 01.09.2013 - 31.12.2013
Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa, pikaajalise elaniku elamisloa ja tööloa vormide kehtestamine RT I, 27.08.2013, 11 Vabariigi Valitsus määrus 88 30.08.2013 - 31.08.2013
Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 27.08.2013, 10 Vabariigi Valitsus määrus 85 01.09.2013 - 31.12.2015
Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ja esitamise nõuded ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine RT I, 27.08.2013, 9 Vabariigi Valitsus määrus 83 01.09.2013 - 31.12.2015
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine RT I, 27.08.2013, 8 Vabariigi Valitsus määrus 170 01.09.2013 - 19.10.2014
Eesti Vabariigi välja antava elamisloakaardi vormi ja tehnilise kirjelduse ning elamisloakaardile kantavate andmete loetelu kehtestamine ja elamisloakaardile kantavate digitaalsete andmete kehtivusaja määramine RT I, 27.08.2013, 7 Vabariigi Valitsus määrus 170 30.08.2013 - 31.08.2013
Elamisloa ja elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord RT I, 27.08.2013, 6 Vabariigi Valitsus määrus 86 01.09.2013 - 30.11.2014
Elamisloa ja tööloa menetluses, elamisõiguse menetluses ning isikut tõendava dokumendi väljaandmise menetluses sõrmejälgede võtmise kord RT I, 27.08.2013, 5 Vabariigi Valitsus määrus 86 30.08.2013 - 31.08.2013
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. detsembri 2010. a määruse nr 110 „Traktori ja selle haagise tüübikinnituse, üksiktraktori kinnituse ja ümberehituse tingimused, nõuded ja kord” muutmine RT I, 27.08.2013, 4 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 53
Haridustöötajate tööaeg RT I, 27.08.2013, 3 Vabariigi Valitsus määrus 125 01.09.2013 - …
Koolilõuna arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta ning koolilõuna toetuse jaotamise kord kutseõppeasutuses RT I, 27.08.2013, 2 Vabariigi Valitsus määrus 124 01.09.2013 - 08.03.2018
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seonduvalt välismaalaste seaduse ja isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamisega RT I, 27.08.2013, 1 Vabariigi Valitsus määrus 123

Kokku: 20| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane