Ilmumas ja ilmunud

RT I, 28.02.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord RT I, 28.02.2020, 34 Riigihalduse minister määrus 7 02.03.2020 - …
Kutsealusele ja reservis olevale isikule arstlikus komisjonis, täiendaval arstlikul läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toitlustuskulude hüvitamise tingimused, ulatus ja maksmise kord RT I, 28.02.2020, 33 Kaitseminister määrus 4 02.03.2020 - …
Kaitseväe arstliku komisjoni, Kaitseressursside Ameti arstliku komisjoni ja Kaitseministeeriumi arstliku vaidekomisjoni ülesannete täitmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid RT I, 28.02.2020, 32 Kaitseminister määrus 25 02.03.2020 - …
Arstlike komisjonide moodustamise ja koosseisu kinnitamise korra ning komisjonide töökorra, komisjoni liikmete töö tasustamise ulatuse ja korra ning kaitseväekohustuslase ja kaitseväekohustust võtta sooviva isiku arstlikule läbivaatusele ja terviseuuringule suunamise ning nende eest tasumise korra kinnitamine RT I, 28.02.2020, 31 Kaitseminister määrus 9 02.03.2020 - …
Kaitseministri määruste muutmine seoses Kaitseressursside Ameti iseteeninduskeskkonna kasutusele võtmisega RT I, 28.02.2020, 30 Kaitseminister määrus 2
Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus RT I, 28.02.2020, 29 Vabariigi Valitsus määrus 65 01.03.2020 - kehtetu
Äriseadustik RT I, 28.02.2020, 28 Riigikogu seadus 01.07.2020 - 31.07.2020
Riigilõivuseadus RT I, 28.02.2020, 27 Riigikogu seadus 01.07.2020 - …
Ravikindlustuse seadus RT I, 28.02.2020, 26 Riigikogu seadus 01.04.2022 - …
Ravikindlustuse seadus RT I, 28.02.2020, 25 Riigikogu seadus 01.07.2020 - 31.03.2022
Töötuskindlustuse seadus RT I, 28.02.2020, 24 Riigikogu seadus 01.04.2022 - …
Töötuskindlustuse seadus RT I, 28.02.2020, 23 Riigikogu seadus 01.01.2021 - 31.03.2022
Töötuskindlustuse seadus RT I, 28.02.2020, 22 Riigikogu seadus 01.07.2020 - 31.12.2020
Sotsiaalmaksuseadus RT I, 28.02.2020, 21 Riigikogu seadus 01.04.2022 - …
Sotsiaalmaksuseadus RT I, 28.02.2020, 20 Riigikogu seadus 01.01.2021 - 31.03.2022
Sotsiaalmaksuseadus RT I, 28.02.2020, 19 Riigikogu seadus 01.07.2020 - 31.12.2020
Tulumaksuseadus RT I, 28.02.2020, 18 Riigikogu seadus 01.01.2024 - …
Tulumaksuseadus RT I, 28.02.2020, 17 Riigikogu seadus 01.01.2022 - 31.12.2023
Tulumaksuseadus RT I, 28.02.2020, 16 Riigikogu seadus 01.01.2021 - 31.12.2021
Tulumaksuseadus RT I, 28.02.2020, 15 Riigikogu seadus 01.07.2020 - 31.12.2020

Kokku: 34| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json