Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 28.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Varbla valla jäätmevaldajate registri põhimäärus ja kasutamise kord RT IV, 28.04.2017, 60 Varbla Vallavolikogu määrus 34 01.05.2017 - 26.05.2018
Õpetajate Kodus asuvate eluruumide üürile andmise kord RT IV, 28.04.2017, 59 Tallinna Linnavalitsus määrus 16 01.05.2017 - …
Õpetajate Kodu eluasemekomisjoni moodustamine ja põhimäärus RT IV, 28.04.2017, 58 Tallinna Linnavalitsus määrus 15 01.05.2017 - …
Audru valla sotsiaalteenuste kord RT IV, 28.04.2017, 57 Audru Vallavolikogu määrus 8 01.05.2016 - 30.06.2017
Surju valla teehoiukava aastateks 2017-2021 RT IV, 28.04.2017, 56 Surju Vallavolikogu määrus 4 01.05.2017 - 31.12.2021
Konguta valla 2017. aasta I lisaeelarve RT IV, 28.04.2017, 55 Konguta Vallavolikogu määrus 43 01.05.2017 - 31.12.2017
Rakvere valla sotsiaalhoolekandeteenuste osutamise tingimused ja kord RT IV, 28.04.2017, 54 Rakvere Vallavolikogu määrus 5 01.05.2017 - 01.02.2018
Maardu linna 2017. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 28.04.2017, 53 Maardu Linnavolikogu määrus 103 01.05.2017 - 31.12.2017
Tallinna põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine (Tallinna põhimäärus) RT IV, 28.04.2017, 52 Tallinna Linnavolikogu määrus 27 16.10.2017 - …
Tallinna Linnavolikogu töökord RT IV, 28.04.2017, 51 Tallinna Linnavolikogu määrus 28 16.10.2017 - …
Tallinna Linnavolikogu ja linnaosade esinduskogude tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord RT IV, 28.04.2017, 50 Tallinna Linnavolikogu määrus 4 01.01.2018 - …
Tallinna Linnavolikogu ja Tallinna Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord RT IV, 28.04.2017, 49 Tallinna Linnavolikogu määrus 14 01.05.2017 - …
Tallinna linnaosakogude haldamise komisjoni töökord RT IV, 28.04.2017, 48 Tallinna Linnavolikogu määrus 21 16.10.2017 - …
Tallinna linna omandis olevate eluruumidega seotud õigusaktide kinnitamine RT IV, 28.04.2017, 47 Tallinna Linnavolikogu määrus 56 16.10.2017 - …
Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord RT IV, 28.04.2017, 46 Tallinna Linnavolikogu määrus 21 16.10.2017 - …
Tallinna linna ehitusmäärus RT IV, 28.04.2017, 45 Tallinna Linnavolikogu määrus 21 16.10.2017 - …
Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord RT IV, 28.04.2017, 44 Tallinna Linnavolikogu määrus 25 16.10.2017 - …
Tallinna Linnakantselei põhimäärus RT IV, 28.04.2017, 43 Tallinna Linnavolikogu määrus 20 16.10.2017 - …
Tallinna linna omandis olevale kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise kord RT IV, 28.04.2017, 42 Tallinna Linnavolikogu määrus 34 16.10.2017 - …
Pärnu linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus ja koosseis RT IV, 28.04.2017, 41 Pärnu Linnavalitsus määrus 6 01.05.2017 - kehtetu

Kokku: 60| Näitan: 1- 20|Näita kõiki