Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 28.04.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koduteenuse osutamise kord RT IV, 28.04.2018, 121 Lääneranna Vallavalitsus määrus 9 01.05.2018 - …
Tugiisikuteenuse osutamise kord RT IV, 28.04.2018, 120 Lääneranna Vallavalitsus määrus 8 01.05.2018 - …
Isikliku abistaja teenuse osutamise kord RT IV, 28.04.2018, 119 Lääneranna Vallavalitsus määrus 7 01.05.2018 - …
Tartu linna tunnustusavalduste andmise kord RT IV, 28.04.2018, 118 Tartu Linnavolikogu määrus 70 01.05.2018 - kehtetu
Türi valla 2018. aasta lisaeelarve RT IV, 28.04.2018, 117 Türi Vallavolikogu määrus 18 01.05.2018 - 31.12.2018
Tartu linna tunnustusavaldused RT IV, 28.04.2018, 116 Tartu Linnavolikogu määrus 21 01.05.2018 - …
Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord RT IV, 28.04.2018, 115 Maardu Linnavolikogu määrus 20 01.05.2018 - …
Maardu linna 2018. aasta I lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 28.04.2018, 114 Maardu Linnavolikogu määrus 21 01.05.2018 - 31.12.2018
Alustava õpetaja toetuse andmise kord RT IV, 28.04.2018, 113 Karksi Vallavolikogu määrus 40 01.05.2018 - kehtetu
Jõgeva valla 2018. aasta 1. lisaeelarve RT IV, 28.04.2018, 112 Jõgeva Vallavolikogu määrus 28 01.05.2018 - 31.12.2018
Tartu linna põhimäärus RT IV, 28.04.2018, 111 Tartu Linnavolikogu määrus 57 01.05.2018 - kehtetu
Tartu linna põhimäärus RT IV, 28.04.2018, 110 Tartu Linnavolikogu määrus 20 01.05.2018 - …
Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend RT IV, 28.04.2018, 109 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 131 01.05.2018 - 30.06.2018
Ametlike kohanimede kehtetuks tunnistamine RT IV, 28.04.2018, 108 Rakvere Linnavolikogu määrus 16 01.05.2018 - …
Sotsiaalteenuste osutamise ja sotsiaaltoetuste maksmise kord RT IV, 28.04.2018, 107 Käina Vallavolikogu määrus 47 01.05.2018 - 31.12.2018
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord RT IV, 28.04.2018, 106 Pühalepa Vallavolikogu määrus 32 01.05.2018 - kehtetu
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord RT IV, 28.04.2018, 105 Emmaste Vallavolikogu määrus 64 01.05.2018 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord RT IV, 28.04.2018, 104 Hiiu Vallavolikogu määrus 61 01.05.2018 - 31.12.2018
Erakooliseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 28.04.2018, 103 Rakvere Linnavolikogu määrus 17 01.05.2018 - …
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse kasutamise kord RT IV, 28.04.2018, 102 Abja Vallavolikogu määrus 66 01.05.2018 - kehtetu

Kokku: 121| Näitan: 1- 20|Näita kõiki