Ilmumas ja ilmunud

RT I, 28.06.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetava relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuuri ning eriloa vorm RT I, 28.06.2018, 29 Siseminister määrus 10 01.07.2018 - kehtetu
Eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist ajutiselt väljaveetavate relvade, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ja eriloa vorm RT I, 28.06.2018, 28 Siseminister määrus 13 01.07.2018 - …
Isikuandmete ankeedi andmete loetelu ja ankeedi näidisvorm RT I, 28.06.2018, 27 Siseminister määrus 12 01.07.2018 - …
Alkoholi osaliselt ja täielikult denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis RT I, 28.06.2018, 26 Rahandusminister määrus 21 01.07.2018 - …
Rahandusministri 22. märtsi 2010. a määruse nr 21 „Alkoholi osaliselt denatureerivate ainete loetelu ja nende sisaldus alkoholis“ muutmine RT I, 28.06.2018, 25 Rahandusminister määrus 29
Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord RT I, 28.06.2018, 24 Siseminister määrus 13 01.01.2019 - …
Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord RT I, 28.06.2018, 23 Siseminister määrus 19 01.07.2018 - 31.08.2018
Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord RT I, 28.06.2018, 22 Sotsiaalminister määrus 56 01.01.2019 - …
Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord RT I, 28.06.2018, 21 Sotsiaalminister määrus 56 01.07.2018 - 31.12.2018
Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu RT I, 28.06.2018, 20 Sotsiaalminister määrus 110 01.07.2018 - …
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika RT I, 28.06.2018, 19 Sotsiaalminister määrus 9 01.07.2018 - 31.12.2018
Soetamisloa ja relvaloa taotlemise eksami, relva käsitsemise ja laskeoskuse eksami läbiviimise ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord RT I, 28.06.2018, 18 Siseminister määrus 13 01.07.2018 - 31.12.2018
Sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määruse nr 110 „Eriarstiabi erialade ja erialade lisapädevuste loetelu“ ja sotsiaalministri 4. juuni 2001. a määruse nr 56 „Residentuuri raamnõuded ja residentuuri läbiviimise kord‟ muutmine RT I, 28.06.2018, 17 Tervise- ja tööminister määrus 32
Täiendavate riigikaitselise töökohustusega ameti- ja töökohtade loetelu ning loetelu moodustamise, riigikaitselise töökohustusega ameti- või töökoha loomise ning muutmise ja andmete esitamise kord RT I, 28.06.2018, 16 Vabariigi Valitsus määrus 103 01.07.2018 - …
Tsiviiltoetuse registri põhimäärus RT I, 28.06.2018, 15 Vabariigi Valitsus määrus 112 01.07.2018 - …
„Maksukohustuslaste registri” asutamine ja registri pidamise põhimäärus RT I, 28.06.2018, 14 Vabariigi Valitsus määrus 240 01.07.2018 - 31.12.2018
Kaitseväekohustuslaste registri põhimäärus RT I, 28.06.2018, 13 Vabariigi Valitsus määrus 54 01.07.2018 - …
Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord RT I, 28.06.2018, 12 Vabariigi Valitsus määrus 262 01.07.2018 - 09.08.2018
Siseministri 2. mai 2013. aasta määruse nr 19 „Päästeteenistujate palgamäärad, põhipalga määramise ja päästeteenistujatele muutuvpalga maksmise kord“ muutmine RT I, 28.06.2018, 11 Siseminister määrus 11
Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord RT I, 28.06.2018, 10 Sotsiaalminister määrus 53 01.07.2018 - …

Kokku: 29| Näitan: 1- 20|Näita kõiki