Ilmumas ja ilmunud

RT I , 28.06.2022

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord RT I, 28.06.2022, 35 Maaeluminister määrus 68 01.07.2022 - …
Veterinaarteenuse osutamisel ravimi väljakirjutamise, väljastamise ja kasutamise nõuded ning veterinaarretsepti vorm, veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded RT I, 28.06.2022, 34 Maaeluminister määrus 36 01.07.2022 - …
Maaeluministri 23. novembri 2021. a määruse nr 68 „Veterinaarteenuse osutamise kohta arvestuse pidamise ning aruande ja andmete esitamise täpsemad nõuded ja kord” muutmine RT I, 28.06.2022, 33 Maaeluminister määrus 35
Välisriigi diplomaatilise esinduse ja konsulaarasutuse, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esinduse või esindaja, Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilise esindaja, konsulaarametniku, välja arvatud aukonsul, ja erimissiooni esindaja poolt ametialaseks kasutamiseks ostetud aktsiisiga maksustatud alkoholilt, kütuselt ja elektrienergialt aktsiisi tagastamise kord RT I, 28.06.2022, 32 Rahandusminister määrus 56 01.07.2022 - kehtetu
Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriikide, välja arvatud Eesti, relvajõududele, nende enda ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule kasutamiseks ning nende sööklate varustamiseks soetatud aktsiisikaubalt, samuti teiste riikide relvajõududele, tsiviilkoosseisule ja nende liikmetele, rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile ja selle liikmetele ning sõjalisele õppeasutusele soetatud aktsiisikaubalt makstud aktsiisi tagastamise kord RT I, 28.06.2022, 31 Rahandusminister määrus 57 01.07.2022 - kehtetu
Aktsiisi tagastamise kord RT I, 28.06.2022, 30 Rahandusminister määrus 31 01.07.2022 - …
Lapse abistamine seksuaalse väärkohtlemise juhtumitel RT I, 28.06.2022, 29 Sotsiaalkaitseminister määrus 51 01.07.2022 - …
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus RT I, 28.06.2022, 28 Maaeluminister määrus 32 01.07.2022 - …
Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba RT I, 28.06.2022, 27 Põllumajandusminister määrus 31 01.07.2022 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise lepingu nr 1-13/19/0853-1 muutmine RT I, 28.06.2022, 26 Transpordiamet leping
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus RT I, 28.06.2022, 25 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 50 01.07.2022 - …
Maaeluministri 17. aprilli 2015. a määruse nr 32 „Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus” muutmine RT I, 28.06.2022, 24 Maaeluminister määrus 34
Põllumajandusministri 12. juuni 2014. a määruse nr 31 „Nende tegevusalade ja käitlemisel kasutatavate ainete täpsustatud loetelu, mille puhul peab sööda käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab sööda käitlejal olema tegevusluba” muutmine RT I, 28.06.2022, 23 Maaeluminister määrus 33
Ravimsööda väljakirjutamise täpsemad nõuded, sealhulgas väljakirjutamiseks kasutatava ravimsööda veterinaarretsepti sisu- ja vorminõuded, nimetatud veterinaarretsepti plangi väljastamise kord ja plankide üle arvestuse pidamise nõuded RT I, 28.06.2022, 22 Maaeluminister määrus 32 01.07.2022 - …
Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused RT I, 28.06.2022, 21 Sotsiaalkaitseminister määrus 18 01.07.2022 - …
Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord RT I, 28.06.2022, 20 Rahandusminister määrus 40 01.08.2022 - …
Käibedeklaratsiooni vorm RT I, 28.06.2022, 19 Rahandusminister määrus 17 01.08.2022 - …
Käibedeklaratsiooni vorm RT I, 28.06.2022, 18 Rahandusminister määrus 17 01.07.2022 - 31.07.2022
Kauba või teenuse harilikust väärtusest madalama hinnaga võõrandamiseks maksukohustuslasele antava sihtotstarbelise toetuse maksustatava väärtuse hulka arvamise ja maksustamise kord RT I, 28.06.2022, 17 Rahandusminister määrus 41 01.08.2022 - …
Sotsiaalkaitseministri 29. veebruari 2016. a määruse nr 18 „Puude raskusastme tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused” muutmine RT I, 28.06.2022, 16 Sotsiaalkaitseminister määrus 50

Kokku: 35| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json