Ilmumas ja ilmunud

RT I , 28.06.2024

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus RT I, 28.06.2024, 37 Sotsiaalkaitseminister määrus 12 01.09.2024 - …
Sotsiaalkaitse infosüsteemi põhimäärus RT I, 28.06.2024, 36 Sotsiaalkaitseminister määrus 12 01.07.2024 - 31.08.2024
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus RT I, 28.06.2024, 35 Sotsiaalkaitseminister määrus 72 01.07.2024 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 3.2-5/24/1195-1 RT I, 28.06.2024, 34 Transpordiamet leping
Sotsiaalkaitseministri määruste muutmine RT I, 28.06.2024, 33 Sotsiaalkaitseminister määrus 30
Reguleeritud ametikohad ja kutsealad, millel töötamiseks võib nõuda sobivustesti sooritamist või kohanemisaja läbimist ning millel ajutiseks töötamiseks võib teha välisriigi kutsekvalifikatsiooni eelnevat kontrolli RT I, 28.06.2024, 32 Vabariigi Valitsus määrus 163 01.07.2024 - …
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded RT I, 28.06.2024, 31 Vabariigi Valitsus määrus 84 01.07.2024 - …
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses turvategevuse seaduse rakendamisega RT I, 28.06.2024, 30 Vabariigi Valitsus määrus 42
Põllumassiivi kaardi koostamise, põllumassiivi toetusõigusliku pindala määramise ja põllumassiivi kasutamise kohta andmete esitamise tingimused ja kord RT I, 28.06.2024, 29 Maaeluminister määrus 67 01.07.2024 - …
Perioodi 2023–2027 ökosüsteemiteenuste säilitamise toetus RT I, 28.06.2024, 28 Maaeluminister määrus 83 01.07.2024 - …
Perioodi 2023–2027 ökoalade toetus RT I, 28.06.2024, 27 Maaeluminister määrus 80 01.07.2024 - …
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, põhisissetuleku toetus, ümberjaotav toetus ja noore põllumajandustootja toetus RT I, 28.06.2024, 26 Maaeluminister määrus 71 01.07.2024 - …
Maa heas põllumajandus- ja keskkonnaseisundis hoidmise nõuded ning kohustuslikud majandamisnõuded RT I, 28.06.2024, 25 Maaeluminister määrus 68 01.07.2024 - …
Välispoliitika valdkonna tegevuste toetamise tingimused ja kord RT I, 28.06.2024, 24 Välisminister määrus 5 01.08.2024 - …
Maaeluministri määruste muutmine seoses maa ja elementide tootmisest kõrvale jätmise nõude kehtetuks tunnistamisega RT I, 28.06.2024, 23 Regionaalminister määrus 42
Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri RT I, 28.06.2024, 22 Majandus- ja taristuminister määrus 72 01.07.2024 - …
Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord RT I, 28.06.2024, 21 Keskkonnaminister määrus 10 01.07.2024 - …
Majandus- ja taristuministri 25. juuni 2015. a määruse nr 72 „Riigiteede liigid ja riigiteede nimekiri” muutmine RT I, 28.06.2024, 20 Kliimaminister määrus 44
Keskkonnaministri 14. aprilli 2014. a määruse nr 10 „Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord” muutmine RT I, 28.06.2024, 19 Kliimaminister määrus 43
Raadiokutsungite moodustamise ja väljastamise kord RT I, 28.06.2024, 18 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 49 01.07.2024 - …

Kokku: 37| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json