Ilmumas ja ilmunud

RT I, 28.07.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Keeleinspektsiooni põhimäärus RT I, 28.07.2020, 18 Haridus- ja teadusminister määrus 15 01.08.2020 - kehtetu
Keeleameti põhimäärus RT I, 28.07.2020, 17 Haridus- ja teadusminister määrus 25 01.08.2020 - …
Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord RT I, 28.07.2020, 16 Vabariigi Valitsus määrus 107 01.08.2020 - …
Testide andmekogu asutamine ja põhimäärus RT I, 28.07.2020, 15 Vabariigi Valitsus määrus 27 01.08.2020 - …
Eesti keelenõukogu põhimäärus RT I, 28.07.2020, 14 Vabariigi Valitsus määrus 85 01.08.2020 - …
Gümnaasiumi riiklik õppekava RT I, 28.07.2020, 13 Vabariigi Valitsus määrus 2 01.08.2020 - 25.04.2021
Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid RT I, 28.07.2020, 12 Vabariigi Valitsus määrus 113 01.08.2020 - 05.03.2021
Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja „Kodakondsuse seaduse” tundmise eksami läbiviimise kord RT I, 28.07.2020, 11 Vabariigi Valitsus määrus 143 01.08.2020 - …
Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord RT I, 28.07.2020, 10 Vabariigi Valitsus määrus 68 01.08.2020 - …
Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele RT I, 28.07.2020, 9 Vabariigi Valitsus määrus 30 01.08.2020 - …
Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja «Kodakondsuse seaduse» ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord RT I, 28.07.2020, 8 Vabariigi Valitsus määrus 247 01.08.2020 - …
Välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise ning välisriigi haridussüsteemis antud kvalifikatsiooni nimetuse kasutamise tingimused ja kord RT I, 28.07.2020, 7 Vabariigi Valitsus määrus 89 01.08.2020 - …
Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus RT I, 28.07.2020, 6 Vabariigi Valitsus määrus 120 01.08.2020 - …
Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus RT I, 28.07.2020, 5 Vabariigi Valitsus määrus 265 01.08.2020 - …
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses Haridus- ja Noorteameti loomise ning Keeleinspektsiooni ümbernimetamisega Keeleametiks RT I, 28.07.2020, 4 Vabariigi Valitsus määrus 62
Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord RT I, 28.07.2020, 3 Kultuuriminister määrus 22 31.07.2020 - …
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/1619-1 RT I, 28.07.2020, 2 Maanteeamet leping
Kultuuriministri 9. mai 2019. a määruse nr 22 „Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 28.07.2020, 1 Kultuuriminister määrus 20

Kokku: 18| Näitan: 1- 18|Näita kõiki

  • Esimene
  • Eelmine
  • 1
  • Viimane

/otsingu_soovitused.json