Ilmumas ja ilmunud

RT I, 28.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
18. detsembril 2012. a sõlmitud halduslepingu nr 7-3/330-1 lõpetamise kokkulepe RT I, 28.11.2017, 49 Siseminister leping
Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille'ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord RT I, 28.11.2017, 48 Justiitsminister määrus 38 01.12.2017 - …
Tunnistuste (apostille'de) registri põhimäärus RT I, 28.11.2017, 47 Justiitsminister määrus 51 01.12.2017 - …
Justiitsministri 31. detsembri 2009. a määruse nr 51 „Tunnistuste (apostille'de) registri põhimäärus” ja justiitsministri 27. novembri 2009. a määruse nr 38 „Eesti avaliku dokumendi tunnistuse ehk apostille'ga kinnitamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmise määrus RT I, 28.11.2017, 46 Justiitsminister määrus 24
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine RT I, 28.11.2017, 45 Keskkonnaminister määrus 40 01.12.2017 - 31.12.2017
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal RT I, 28.11.2017, 44 Keskkonnaminister määrus 49 01.12.2017 - 31.01.2018
Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord RT I, 28.11.2017, 43 Keskkonnaminister määrus 38 01.12.2017 - …
Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, loa andmine ja loa kehtetuks tunnistamine, eripüügiõiguse tasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine RT I, 28.11.2017, 42 Keskkonnaminister määrus 40 01.01.2018 - …
Keskkonnaministri 1. juuli 2015. a määruse nr 40 „Eripüügiloa vorm, eripüügi lisatingimused, taotluse läbivaatamine, andmine ja kehtetuks tunnistamine, eripüügiõigustasu ning elektripüügivahendi kasutamise taotlemine, tõendi andmine ja tõendi kehtetuks tunnistamine” ja keskkonnaministri 19. juuni 2015. a määruse nr 38 „Kalastuskaardi taotlemise ja andmise kord, tähtajad, nõuded püügivahendi püügilt eemaldamiseks tehtava volikirja kohta ja volitamisest teavitamise kord, harrastuskalapüügi andmete esitamise kord ning harrastuskalapüügiõiguse tasu ja harrastuskalapüügiõiguse eest tasumise ning tasu maksmise kontrollimise kord” muutmine RT I, 28.11.2017, 41 Keskkonnaminister määrus 47
Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse minimaalne ja maksimaalne maksumus asenduskoduteenust saama õigustatud lapse kohta kalendrikuus ja -aastas ning rahastuse jaotuse tingimused ja kord RT I, 28.11.2017, 40 Sotsiaalkaitseminister määrus 77 01.01.2018 - kehtetu
Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad nõuded RT I, 28.11.2017, 39 Sotsiaalkaitseminister määrus 79 01.01.2018 - kehtetu
Asenduskodu kasvatusala töötajate sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste korraldamise korra, selle täpsustatud mahu ja täienduskoolituste õppekavade kehtestamine RT I, 28.11.2017, 38 Sotsiaalkaitseminister määrus 11 01.01.2018 - kehtetu
Asenduskoduteenust saava lapse kohta kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustused RT I, 28.11.2017, 37 Sotsiaalkaitseminister määrus 19 01.01.2018 - kehtetu
Laste hoolekandeasutuses elava lapse ajutiselt perekonda andmise kord RT I, 28.11.2017, 36 Sotsiaalkaitseminister määrus 42 01.01.2018 - kehtetu
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri põhimäärus RT I, 28.11.2017, 35 Vabariigi Valitsus määrus 158 01.01.2018 - kehtetu
Õppetoetuste ja õppelaenu seadus RT I, 28.11.2017, 34 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus RT I, 28.11.2017, 33 Riigikogu seadus 01.01.2018 - 30.04.2018
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus RT I, 28.11.2017, 32 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Töövõimetoetuse seadus RT I, 28.11.2017, 31 Riigikogu seadus 01.01.2018 - …
Töölepingu seadus RT I, 28.11.2017, 30 Riigikogu seadus 01.01.2018 - 28.02.2018

Kokku: 49| Näitan: 1- 20|Näita kõiki