Ilmumas ja ilmunud

RT I, 29.03.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Ravimite piirhinnad RT I, 29.03.2018, 40 Sotsiaalminister määrus 33 01.04.2018 - 30.06.2018
Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 „Ravimite piirhinnad” muutmine RT I, 29.03.2018, 39 Tervise- ja tööminister määrus 11
Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus RT I, 29.03.2018, 38 Maaeluminister määrus 59 01.04.2018 - …
Maaeluministri 11. mai 2015. a määruse nr 59 „Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetus” muutmine RT I, 29.03.2018, 37 Maaeluminister määrus 16
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides RT I, 29.03.2018, 36 Haridus- ja teadusminister määrus 12 01.04.2018 - kehtetu
Munitsipaal- ja erakoolid, mille juures olevas või mille juurde moodustatavas õpilaskodus on riiklikult toetatavad õpilaskodu kohad, ning riiklikult toetatavate kohtade arv nendes koolides RT I, 29.03.2018, 35 Haridus- ja teadusminister määrus 10 01.04.2018 - …
Üksnes hobuse, lamba või kitse sperma kogumiseks ja säilitamiseks kasutatava loomakasvatushoone või -rajatise ning seal hobuse, lamba või kitse pidamise, sealhulgas hobuse, lamba või kitse sperma kogumise, säilitamise, töötlemise ja väljastamise veterinaarnõuded, samuti lamba või kitse sperma kogumiseks, säilitamiseks, töötlemiseks ja väljastamiseks kasutatava muu ettevõtte veterinaarnõuded RT I, 29.03.2018, 34 Põllumajandusminister määrus 19 01.04.2018 - …
Veiste tuberkuloosi tõrje eeskiri RT I, 29.03.2018, 33 Põllumajandusminister määrus 61 01.04.2018 - …
Veiste enzootilise leukoosi tõrje eeskiri RT I, 29.03.2018, 32 Põllumajandusminister määrus 17 01.04.2018 - …
Veiste brutselloosi tõrje eeskiri RT I, 29.03.2018, 31 Põllumajandusminister määrus 120 01.04.2018 - …
Veeloomataudide tõrje eeskiri RT I, 29.03.2018, 30 Põllumajandusminister määrus 85 01.04.2018 - …
Toorpiima käitlemise hügieeninõuded RT I, 29.03.2018, 29 Põllumajandusminister määrus 71 01.04.2018 - …
Tingimisi toidukõlbliku liha märgistamise nõuded toiduhügieeni tagamiseks RT I, 29.03.2018, 28 Põllumajandusminister määrus 128 01.04.2018 - …
Teatud loomataudide tõrje eeskiri RT I, 29.03.2018, 27 Põllumajandusminister määrus 25 01.04.2018 - …
Kohustuslike pensionifondide valitsemise aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine RT I, 29.03.2018, 26 Rahandusminister määrus 4 01.04.2018 - …
Pensioniregistri pidaja tegevuskulude arvutamise alused RT I, 29.03.2018, 25 Rahandusminister määrus 98 01.04.2018 - …
Kohustusliku kogumispensioni registriteenuse aruande vormi ja selle täitmise juhendi kehtestamine RT I, 29.03.2018, 24 Rahandusminister määrus 2 01.04.2018 - …
Pensionifondivalitsejale, depositooriumile ja kindlustusandjale edastatavad andmed ning andmete edastamise kord RT I, 29.03.2018, 23 Rahandusminister määrus 23 01.04.2018 - …
Kohustusliku pensionifondi osakute kord RT I, 29.03.2018, 22 Rahandusminister määrus 64 01.04.2018 - …
Residentsuse ja tulu saaja tõendamine välislepingu rakendamiseks RT I, 29.03.2018, 21 Rahandusminister määrus 120 01.04.2018 - …

Kokku: 40| Näitan: 1- 20|Näita kõiki