Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 29.04.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord RT IV, 29.04.2017, 30 Tabivere Vallavolikogu määrus 25 02.05.2017 - 31.12.2018
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 29.04.2017, 29 Sauga Vallavolikogu määrus 3 02.05.2017 - kehtetu
Hiiu valla soojusmajanduse arengukava RT IV, 29.04.2017, 28 Hiiu Vallavolikogu määrus 84 02.05.2017 - 31.12.2027
Kohtla-Järve linna 2017. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 29.04.2017, 27 Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 144 02.05.2017 - 31.12.2017
Valimisjaoskondade moodustamine RT IV, 29.04.2017, 26 Are Vallavalitsus määrus 2 01.01.2017 - kehtetu
Kaugküttepiirkonna määramine RT IV, 29.04.2017, 25 Sauga Vallavolikogu määrus 5 02.05.2017 - …
Tapa valla 2017. aasta lisaeelarve kinnitamine RT IV, 29.04.2017, 24 Tapa Vallavolikogu määrus 75 02.05.2017 - 31.12.2017
Riigieelarve toetusfondist raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse ja toetavate sotsiaalteenuste toetamise kord RT IV, 29.04.2017, 23 Sauga Vallavolikogu määrus 6 02.05.2017 - 08.06.2018
Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord RT IV, 29.04.2017, 22 Padise Vallavolikogu määrus 41 02.05.2017 - 18.05.2018
Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitatavate avalduste vormide kehtestamine RT IV, 29.04.2017, 21 Koigi Vallavalitsus määrus 1 02.05.2017 - kehtetu
Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord RT IV, 29.04.2017, 20 Are Vallavolikogu määrus 6 02.05.2017 - 11.02.2018
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 29.04.2017, 19 Are Vallavolikogu määrus 1 02.05.2017 - kehtetu
Kanepi valla lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 29.04.2017, 18 Kanepi Vallavolikogu määrus 14 02.05.2017 - kehtetu
Vee- ja kanalisatsiooni hinna kehtestamine RT IV, 29.04.2017, 17 Kanepi Vallavolikogu määrus 29 02.05.2017 - kehtetu
Paide Muusikakooli põhimäärus RT IV, 29.04.2017, 16 Paide Linnavalitsus määrus 12 02.05.2017 - kehtetu
Sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste taotluste vormid RT IV, 29.04.2017, 15 Koigi Vallavalitsus määrus 1 02.05.2017 - …
Kanepi valla õpetajate töötasustamise aluste ja töötasu alammäärade kehtestamine RT IV, 29.04.2017, 14 Kanepi Vallavolikogu määrus 2 02.05.2017 - kehtetu
Are Vallavolikogu 11.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ muutmine RT IV, 29.04.2017, 13 Are Vallavolikogu määrus 10
Paide Linnavalitsuse 12.05.2008 määruse nr 12 "Paide Muusikakooli põhimäärus" kehtetuks tunnistamine RT IV, 29.04.2017, 12 Paide Linnavalitsus määrus 4
Saku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2026 kinnitamine RT IV, 29.04.2017, 11 Saku Vallavolikogu määrus 12 02.05.2017 - kehtetu

Kokku: 30| Näitan: 1- 20|Näita kõiki