Ilmumas ja ilmunud

RT I, 29.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kaitseväe reservväelastega ühisele õppekogunemisele kutsutud Kaitseliidu tegevliikmele hüvituse maksmise kord RT I, 29.05.2018, 27 Vabariigi Valitsus määrus 292 01.06.2018 - kehtetu
Tegevliikme poolt Kaitseliidu sõjalises väljaõppes osalemisel tehtud kulutuste kompenseerimise korra kehtestamine RT I, 29.05.2018, 26 Vabariigi Valitsus määrus 395 01.06.2018 - kehtetu
Vabariigi Valitsuse määruste kehtetuks tunnistamine seoses kaitseministri määruse jõustumisega RT I, 29.05.2018, 25 Vabariigi Valitsus määrus 39
Meetme „Üleujutusohu riskide maandamine” uurimuslike tegevuste jaoks toetuse andmise tingimused ja kord RT I, 29.05.2018, 24 Keskkonnaminister määrus 13 01.06.2018 - …
Ohtlikku veost vedava autojuhi ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse kord, ADR-i kohase põhi-, eri- ja täienduskoolituse õppekavad, eksami korralduse tingimused, nõuded autojuhi teadmistele ja oskustele ning ADR-i koolitustunnistuse vorm RT I, 29.05.2018, 23 Majandus- ja taristuminister määrus 26 01.06.2018 - …
Sõitjateveo veokorraldaja kvalifikatsiooninõuded, koolituskursuse õppekava, koolitustunnistuse vorm ning loetelu ülikoolide ja rakenduskõrgkoolide õppekavadest, mille lõpetajale antud diplom on aluseks isiku osaliseks või täielikuks vabastamiseks veokorraldaja koolituskursuse läbimise ja koolituskursuse kirjaliku lõpueksami sooritamise kohustusest RT I, 29.05.2018, 22 Majandus- ja taristuminister määrus 124 01.06.2018 - kehtetu
Nõuded tasulise veoseveo ja sõitjateveo veokorraldusjuhi teadmistele ja oskustele ning koolitusele RT I, 29.05.2018, 21 Majandus- ja taristuminister määrus 27 01.06.2018 - …
Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus RT I, 29.05.2018, 20 Maaeluminister määrus 58 01.06.2018 - 26.08.2018
Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu RT I, 29.05.2018, 19 Põllumajandusminister määrus 50 20.07.2018 - …
Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord RT I, 29.05.2018, 18 Kaitseminister määrus 17 01.06.2018 - …
Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord RT I, 29.05.2018, 17 Justiitsminister määrus 37 01.06.2018 - …
Justiitsministri 19. detsembri 2006. a määruse nr 37 "Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord" muutmine RT I, 29.05.2018, 16 Justiitsminister määrus 13
Põllumajandusministri 16. mai 2008. a määruse nr 50 „Nende söötade tariifne klassifikatsioon, mille vabasse ringlusse suunamisel tasutakse ametliku kontrolli toimingute eest riigilõivu” muutmine RT I, 29.05.2018, 15 Maaeluminister määrus 33
Maaeluministri 8. mai 2015. a määruse nr 58 „Mikro- ja väikeettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine RT I, 29.05.2018, 14 Maaeluminister määrus 32
Automaatse liikluskindlustuse kindlustusmakse määra kehtestamine RT I, 29.05.2018, 13 Rahandusminister määrus 31 03.07.2018 - …
Raku-, koe- ja elundidoonori valimise kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord RT I, 29.05.2018, 12 Tervise- ja tööminister määrus 12 01.06.2018 - …
Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid RT I, 29.05.2018, 11 Sotsiaalkaitseminister ning tervise- ja tööminister määrus 15 01.06.2018 - …
Kaitseministri 22. augusti 2016. a määruse nr 17 „Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral ühekordse hüvitise maksmiseks avalduse esitamise, hüvitise määramise ning väljamaksmise tingimused ja kord“ muutmine RT I, 29.05.2018, 10 Kaitseminister määrus 4
Tervise- ja tööministri 18. märtsi 2015. a määruse nr 12 „Raku-, koe- ja elundidoonori valimise kriteeriumid, rakkude, kudede või elundi annetamist välistavate asjaolude loetelu, doonorile ettenähtud kohustuslike laboratoorsete uuringute loetelu ning uuringute tegemise tingimused ja kord“ muutmine RT I, 29.05.2018, 9 Tervise- ja tööminister määrus 25
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 22. veebruari 2016. a määruse nr 15 „Töövõime hindamiseks, puude raskusastme tuvastamiseks ning hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike tervise infosüsteemi andmete loetelu ja päringute perioodid“ muutmine RT I, 29.05.2018, 8 Sotsiaalkaitseminister määrus 23

Kokku: 27| Näitan: 1- 20|Näita kõiki