Ilmumas ja ilmunud

RT I, 29.06.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Teenistusrelvade liigid ning teenistusrelvade, nende laskemoona ja tulirelva osade käitlemise ja üleandmise kord RT I, 29.06.2018, 96 Siseminister määrus 40 01.07.2018 - kehtetu
Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu RT I, 29.06.2018, 95 Tervise- ja tööminister määrus 62 02.07.2018 - …
Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus RT I, 29.06.2018, 94 Vabariigi Valitsus määrus 107 01.07.2018 - kehtetu
Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri põhimäärus RT I, 29.06.2018, 93 Vabariigi Valitsus määrus 109 01.07.2018 - kehtetu
Maakorralduse käigus kinnisasja oluliste osade hindamise korra kinnitamine RT I, 29.06.2018, 92 Vabariigi Valitsus määrus 288 01.07.2018 - kehtetu
Plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuse moodustamise korra kinnitamine RT I, 29.06.2018, 91 Vabariigi Valitsus määrus 88 01.07.2018 - kehtetu
Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord RT I, 29.06.2018, 90 Vabariigi Valitsus määrus 155 01.07.2018 - kehtetu
Katastrimõõdistamise teostamise ja katastrimõõdistamise kontrollimise kord RT I, 29.06.2018, 89 Vabariigi Valitsus määrus 264 01.07.2018 - kehtetu
Maakorraldustööde tegevuslitsentside väljaandmise, peatamise ja tühistamise kord RT I, 29.06.2018, 88 Vabariigi Valitsus määrus 83 01.07.2018 - kehtetu
Riigi maakatastri pidamise korra kinnitamine RT I, 29.06.2018, 87 Vabariigi Valitsus määrus 37 01.07.2018 - kehtetu
Maakorraldustööde tegevuslitsentsi taotleja haridusele, katsetöödele ja eksamile esitatavad nõuded RT I, 29.06.2018, 86 Keskkonnaminister määrus 16 01.07.2018 - kehtetu
Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kord RT I, 29.06.2018, 85 Kaitseminister määrus 14 01.07.2018 - kehtetu
Halduskoostöö seadus RT I, 29.06.2018, 84 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …
Halduskoostöö seadus RT I, 29.06.2018, 83 Riigikogu seadus 01.08.2018 - 21.12.2018
Jahiseadus RT I, 29.06.2018, 82 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Jahiseadus RT I, 29.06.2018, 81 Riigikogu seadus 01.08.2018 - 31.12.2018
Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus RT I, 29.06.2018, 80 Riigikogu seadus 15.07.2018 - …
Riigihangete seadus RT I, 29.06.2018, 79 Riigikogu seadus 15.07.2018 - 14.03.2019
Tervise- ja tööministri 28. novembri 2016. a määruse nr 62 „Riigieelarvest hüvitatava puhkusetasu ja keskmise töötasu maksmise kord ja hüvitamise taotluse andmete loetelu” muutmine RT I, 29.06.2018, 78 Tervise- ja tööminister määrus 33
Välismaalaste seadus RT I, 29.06.2018, 77 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …

Kokku: 96| Näitan: 1- 20|Näita kõiki