Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 29.06.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Hanila Vallavalitsuse hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisude kinnitamine RT IV, 29.06.2018, 74 Hanila Vallavalitsus määrus 6 01.09.2018 - kehtetu
Lapsehoiuteenuse kord RT IV, 29.06.2018, 73 Rõuge Vallavolikogu määrus 18 02.07.2018 - …
Pärnu linna 2018. aasta eelarve RT IV, 29.06.2018, 72 Pärnu Linnavolikogu määrus 7 02.07.2018 - 08.12.2018
Ruhnu valla toetusfondi kasutamise kord RT IV, 29.06.2018, 71 Ruhnu Vallavolikogu määrus 7 02.07.2018 - 11.03.2019
Kooli pidaja pädevuse delegeerimine RT IV, 29.06.2018, 70 Ruhnu Vallavolikogu määrus 6 02.07.2018 - …
Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded RT IV, 29.06.2018, 69 Paide Linnavolikogu määrus 38 02.07.2018 - …
Määruse kehtetuks tunnistamine RT IV, 29.06.2018, 68 Lääneranna Vallavalitsus määrus 10
Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra kinnitamine RT IV, 29.06.2018, 67 Pärnu Linnavolikogu määrus 22 02.07.2018 - …
Vallavara valitsemise kord RT IV, 29.06.2018, 66 Paikuse Vallavolikogu määrus 7 02.07.2018 - 20.01.2019
Tõstamaa vallavara valitsemise korra kehtestamine RT IV, 29.06.2018, 65 Tõstamaa Vallavolikogu määrus 46 02.07.2018 - 20.01.2019
Audru vallavara valitsemise kord RT IV, 29.06.2018, 64 Audru Vallavolikogu määrus 12 02.07.2018 - 20.01.2019
Õpilaste sõidutoetuse taotlemise ja andmise kord RT IV, 29.06.2018, 63 Saku Vallavolikogu määrus 19 01.09.2018 - kehtetu
Saku valla põhimäärus RT IV, 29.06.2018, 62 Saku Vallavolikogu määrus 8 02.07.2018 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord RT IV, 29.06.2018, 61 Saku Vallavolikogu määrus 6 02.07.2018 - …
Vihula valla esindamise korra kinnitamine RT IV, 29.06.2018, 60 Vihula Vallavolikogu määrus 21 02.07.2018 - kehtetu
Haljala valla esindamise korra kehtestamine RT IV, 29.06.2018, 59 Haljala Vallavolikogu määrus 14 02.07.2018 - kehtetu
Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord RT IV, 29.06.2018, 58 Vihula Vallavolikogu määrus 80 02.07.2018 - kehtetu
Maakorraldustoimingute läbiviimise ja katastriüksuse sihtotstarbe määramise pädevuse delegeerimine RT IV, 29.06.2018, 57 Haljala Vallavolikogu määrus 40 02.07.2018 - kehtetu
Kohanimeseadusest tulenevate kohustuste ja õiguste delegeerimine RT IV, 29.06.2018, 56 Haljala Vallavolikogu määrus 46 02.07.2018 - kehtetu
Pädevuse delegeerimine RT IV, 29.06.2018, 55 Haljala Vallavolikogu määrus 27 02.07.2018 - …

Kokku: 74| Näitan: 1- 20|Näita kõiki