Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 29.10.2013

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
2013. a alaeelarvete siseste muudatuste tegemine RT IV, 29.10.2013, 105 Nõo Vallavalitsus määrus 8 01.11.2013 - 31.12.2013
Maidla valla 2013. aasta teine lisaeelarve RT IV, 29.10.2013, 104 Maidla Vallavolikogu määrus 55 01.11.2013 - 31.12.2013
Kaiu Muusikakooli õppetasu kehtestamine RT IV, 29.10.2013, 103 Kaiu Vallavolikogu määrus 5 01.09.2010 - 31.12.2014
Vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine Kaiu Lasteaias RT IV, 29.10.2013, 102 Kaiu Vallavolikogu määrus 4 01.09.2010 - 31.08.2019
Harku valla ehitusmäärus RT IV, 29.10.2013, 101 Harku Vallavolikogu määrus 8 01.11.2013 - 22.06.2015
Valga linnas elavale lapsele elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 29.10.2013, 100 Valga Linnavalitsus määrus 3 24.03.2011 - …
Kuremaa Lasteaed-Algkooli põhimäärus RT IV, 29.10.2013, 99 Jõgeva Vallavalitsus määrus 5 01.11.2013 - …
Laste hoolekande komisjoni põhimääruse kinnitamine RT IV, 29.10.2013, 98 Kuressaare Linnavalitsus määrus 1 04.02.2002 - …
Kohtla-Nõmme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kehtestamine aastateks 2013–2030 RT IV, 29.10.2013, 97 Kohtla-Nõmme Vallavolikogu määrus 8 01.11.2013 - 31.12.2030
Puka valla põhimäärus RT IV, 29.10.2013, 96 Puka Vallavolikogu määrus 13 01.11.2013 - 31.03.2018
Mõisaküla linna eelarvestrateegia aastateks 2013 - 2016 RT IV, 29.10.2013, 95 Mõisaküla Linnavolikogu määrus 22 01.11.2013 - kehtetu
Kose valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine RT IV, 29.10.2013, 94 Kose Vallavolikogu määrus 91 01.11.2013 - 01.11.2015
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine RT IV, 29.10.2013, 93 Vinni Vallavolikogu määrus 20 01.12.2010 - 11.12.2015
Torgu valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 29.10.2013, 92 Torgu Vallavalitsus määrus 1 05.04.2010 - 28.09.2018
Koolilõuna toidupäeva arvestusliku maksumuse kinnitamine Nõo Põhikoolis RT IV, 29.10.2013, 91 Nõo Vallavalitsus määrus 7 01.11.2013 - 24.06.2018
Nõva valla põhimäärus RT IV, 29.10.2013, 90 Nõva Vallavolikogu määrus 5 27.10.2011 - 13.04.2018
Võnnu Lasteaia teeninduspiirkonna kinnitamine RT IV, 29.10.2013, 89 Võnnu Vallavolikogu määrus 8 21.06.1999 - …
Paljulapseliste perede laste toidurahade kompenseerimine Alatskivi Lasteaias RT IV, 29.10.2013, 88 Alatskivi Vallavolikogu määrus 13 01.09.2005 - 14.06.2014
Teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamine RT IV, 29.10.2013, 87 Alatskivi Vallavolikogu määrus 2 20.12.2005 - …
Alatskivi valla üldplaneeringu kehtestamine RT IV, 29.10.2013, 86 Alatskivi Vallavolikogu määrus 19 02.01.2008 - …

Kokku: 105| Näitan: 1- 20|Näita kõiki