Ilmumas ja ilmunud

RT I, 29.11.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/18/2099-1 RT I, 29.11.2018, 22 Maanteeamet leping
Finantsinspektsioonile esitatavate investeerimisfondi aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord RT I, 29.11.2018, 21 Rahandusminister määrus 3 01.01.2019 - …
Finantsinspektsioonile esitatavate fondivalitseja aruannete sisu, koostamise alused ja esitamise ning fondivalitseja omavahendite aruandluse kord RT I, 29.11.2018, 20 Rahandusminister määrus 12 01.01.2019 - …
Teise lepinguriigi kindlustusandja Eesti filiaali kindlustustegevuse aruannete sisu, vorm ja esitamise kord RT I, 29.11.2018, 19 Rahandusminister määrus 39 01.01.2019 - …
Pensionilepingute järelevalveliste aruannete sisu ja vorm ning aruannete esitamise kord RT I, 29.11.2018, 18 Rahandusminister määrus 4 01.01.2019 - …
Pensionilepingute osafondi kvartaliosamakse aruandluse ulatus ja kord RT I, 29.11.2018, 17 Rahandusminister määrus 44 01.01.2019 - …
Pensionikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord RT I, 29.11.2018, 16 Rahandusminister määrus 35 01.01.2019 - …
Makseasutuste omavahendite aruandluse kord, omavahendite minimaalsuuruse arvutamise põhimõtted ning aruannete skeemid, aruannete koostamise metoodika ja esitamise kord RT I, 29.11.2018, 15 Rahandusminister määrus 54 01.01.2019 - …
Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord RT I, 29.11.2018, 14 Rahandusminister määrus 123 01.01.2019 - …
Kindlustusmaakleri ja välisriigi kindlustusmaakleri Eesti filiaali aruannete sisu, vorm ja esitamise kord RT I, 29.11.2018, 13 Rahandusminister määrus 38 01.01.2019 - …
Investeerimisühingu, investeerimisühingu emaettevõtja ja välisriigi investeerimisühingu filiaali aruannete sisu, koostamise metoodika ja esitamise kord RT I, 29.11.2018, 12 Rahandusminister määrus 40 01.01.2019 - …
Finantsinspektsioonile esitatavate krediidiandja või -vahendaja ning välisriigi krediidiandja või -vahendaja filiaali aruannete vormid, koostamise metoodika ja esitamise kord RT I, 29.11.2018, 11 Rahandusminister määrus 50 01.01.2019 - 04.01.2019
Rahandusministri määruste muutmine seoses Eesti Panga määruse kehtetuks tunnistamisega RT I, 29.11.2018, 10 Rahandusminister määrus 47
Käibemaksuseadus RT I, 29.11.2018, 9 Riigikogu seadus 01.02.2019 - …
Käibemaksuseadus RT I, 29.11.2018, 8 Riigikogu seadus 01.01.2019 - 31.01.2019
Riigilõivuseadus RT I, 29.11.2018, 7 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Riigilõivuseadus RT I, 29.11.2018, 6 Riigikogu seadus 25.12.2018 - 31.12.2018
Atmosfääriõhu kaitse seadus RT I, 29.11.2018, 5 Riigikogu seadus 30.06.2019 - …
Atmosfääriõhu kaitse seadus RT I, 29.11.2018, 4 Riigikogu seadus 25.12.2018 - 31.12.2018
Raudteeseadus RT I, 29.11.2018, 3 Riigikogu seadus 25.12.2018 - 31.12.2018

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki