Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 29.12.2015

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Võru valla kaugkütte piirkondade soojusmajanduse arengukava 2015-2025 vastuvõtmine RT IV, 29.12.2015, 163 Võru Vallavolikogu määrus 33 01.01.2016 - 31.12.2025
Hoolekandeasutusse suunamise taotluse ja hoolekandeteenuse lepingu vormi kinnitamine RT IV, 29.12.2015, 162 Tamsalu Vallavalitsus määrus 4 01.01.2016 - 03.02.2017
Türi valla Oisu aleviku soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kehtestamine RT IV, 29.12.2015, 161 Türi Vallavolikogu määrus 23 01.01.2016 - 31.12.2025
Türi valla Türi-Alliku küla soojamajanduse arengukava aastateks 2015-2025 kehtestamine RT IV, 29.12.2015, 160 Türi Vallavolikogu määrus 22 01.01.2016 - 31.12.2025
Lastekaitseseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 29.12.2015, 159 Urvaste Vallavolikogu määrus 14 01.01.2016 - 19.04.2018
Anija vallale kuuluva maa korteriühistule ja korteriomanike ühisusele tasuta kasutusse andmise lepingu vormi ja tüüptingimuste kinnitamine RT IV, 29.12.2015, 158 Anija Vallavalitsus määrus 2 01.01.2016 - …
Maareformi seaduses, maakorraldusseaduses, maakatastriseaduses ja nende alusel antud Vabariigi Valitsuse määrustes sätestatud ülesannete delegeerimine RT IV, 29.12.2015, 157 Tähtvere Vallavolikogu määrus 10 01.01.2016 - 01.01.2018
Maardu linna noortevolikogu moodustamine ja põhimäärus RT IV, 29.12.2015, 156 Maardu Linnavolikogu määrus 44 01.01.2016 - 12.02.2016
Otepää Gümnaasiumi arengukava aastateks 2015-2019 RT IV, 29.12.2015, 155 Otepää Vallavolikogu määrus 15 01.01.2016 - 31.12.2019
Keila Vallavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise korra kehtestamine RT IV, 29.12.2015, 154 Keila Vallavolikogu määrus 54 01.01.2016 - 18.05.2018
Maamaksu toetuse kehtestamine kallasrajalt arvestatavale maamaksule RT IV, 29.12.2015, 153 Keila Vallavolikogu määrus 51 01.01.2016 - 31.12.2018
2016. aasta maamaksumäärade kehtestamine Urvaste vallas RT IV, 29.12.2015, 152 Urvaste Vallavolikogu määrus 15 01.01.2016 - 31.12.2016
Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepaneku koostaja määramine RT IV, 29.12.2015, 151 Urvaste Vallavolikogu määrus 16 01.01.2016 - …
Kanepi valla terviseprofiili 2015-2019 kinnitamine RT IV, 29.12.2015, 150 Kanepi Vallavolikogu määrus 26 01.01.2016 - 31.12.2019
Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse hinnakirja kehtestamine RT IV, 29.12.2015, 149 Hiiu Vallavalitsus määrus 11 01.01.2016 - 30.09.2017
Volituse andmine puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks RT IV, 29.12.2015, 148 Tartu Linnavalitsus määrus 50 01.01.2016 - kehtetu
Volituse andmine riiklike peretoetuste seaduses sätestatud otsuste tegemiseks RT IV, 29.12.2015, 147 Tartu Linnavalitsus määrus 6 01.01.2016 - kehtetu
Volituse andmine perekonnaseaduses sätestatud otsuste tegemiseks RT IV, 29.12.2015, 146 Tartu Linnavalitsus määrus 3 01.01.2016 - kehtetu
Alatskivi valla Alatskivi Lasteaia õpetajate palgamäärade kehtestamine RT IV, 29.12.2015, 145 Alatskivi Vallavolikogu määrus 8 01.01.2016 - kehtetu
Alatskivi valla arengukava 2020 RT IV, 29.12.2015, 144 Alatskivi Vallavolikogu määrus 18 01.01.2016 - 09.02.2016

Kokku: 162| Näitan: 1- 20|Näita kõiki