Ilmumas ja ilmunud

RT I, 29.12.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise lepingu muutmine RT I, 29.12.2017, 63 Maanteeamet leping
Ettevõtjate võrkudega liitumise programm RT I, 29.12.2017, 62 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 30 01.01.2018 - kehtetu
Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus RT I, 29.12.2017, 61 Vabariigi Valitsus määrus 28 01.01.2018 - kehtetu
Haridus- ja Teadusministeeriumi põhimäärus RT I, 29.12.2017, 60 Vabariigi Valitsus määrus 199 01.01.2018 - …
Kutselise kalapüügi registri põhimäärus RT I, 29.12.2017, 59 Maaeluminister määrus 93 01.01.2018 - …
Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord RT I, 29.12.2017, 58 Regionaalminister määrus 4 01.01.2018 - kehtetu
Regionaalministri 7. jaanuari 2005. aasta määruse nr 4 „Isikukoodide moodustamise, väljajagamise ja andmise kord” kehtetuks tunnistamine RT I, 29.12.2017, 57 Siseminister määrus 50
Ajutised püügikitsendused, harrastuspüügiõiguse tasu ja püügivahendite piirarv harrastuskalapüügil 2018. aastal RT I, 29.12.2017, 56 Keskkonnaminister määrus 49 01.02.2018 - 30.06.2018
Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine RT I, 29.12.2017, 55 Vabariigi Valitsus määrus 319 01.01.2018 - …
Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika RT I, 29.12.2017, 54 Sotsiaalminister määrus 9 01.01.2018 - 31.03.2018
Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine RT I, 29.12.2017, 53 Vabariigi Valitsus määrus 198
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus RT I, 29.12.2017, 52 Maaeluminister määrus 32 01.01.2018 - 27.04.2018
Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetus RT I, 29.12.2017, 51 Maaeluminister määrus 33 01.01.2018 - …
Piimalehma kasvatamise otsetoetus RT I, 29.12.2017, 50 Maaeluminister määrus 3 01.01.2018 - …
Liiklusjärelevalve infosüsteemi põhimäärus RT I, 29.12.2017, 49 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 01.01.2018 - …
Teenistuskohustuste täitmise tõttu hukkunud Kaitseliidu liikme matuse korraldamise kulu ulatus, tasumise tingimused ja kord RT I, 29.12.2017, 48 Kaitseminister määrus 16 01.01.2018 - …
Teenistusülesannete täitmise tõttu surnud kaitseväelase ja asendusteenistuja matuse korraldamise kulu ulatus, maksmise tingimused ja kord RT I, 29.12.2017, 47 Kaitseminister määrus 6 01.01.2018 - …
Loomakasvatuse üleminekutoetus RT I, 29.12.2017, 46 Maaeluminister määrus 17 01.01.2018 - …
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus RT I, 29.12.2017, 45 Maaeluminister määrus 53 01.01.2018 - 19.04.2018
Põllumajanduskultuuri ja heinaseemne üleminekutoetus RT I, 29.12.2017, 44 Maaeluminister määrus 33 01.01.2018 - …

Kokku: 63| Näitan: 1- 20|Näita kõiki