Ilmumas ja ilmunud

RT I, 29.12.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded RT I, 29.12.2018, 22 Sotsiaalminister määrus 46 01.01.2019 - kehtetu
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2019. aastal RT I, 29.12.2018, 21 Keskkonnaminister määrus 55 01.01.2019 - 31.12.2019
Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord RT I, 29.12.2018, 20 Haridus- ja teadusminister määrus 69 01.01.2019 - …
Haridus- ja teadusministri 3. detsembri 2010. a määruse nr 69 „Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord” muutmine RT I, 29.12.2018, 19 Haridus- ja teadusminister määrus 34
Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded RT I, 29.12.2018, 18 Tervise- ja tööminister määrus 73 01.01.2019 - …
Mahepõllumajandusele ülemineku toetus ja mahepõllumajandusega jätkamise toetus RT I, 29.12.2018, 17 Maaeluminister määrus 53 01.01.2019 - 08.03.2019
Loomade heaolu toetus RT I, 29.12.2018, 16 Maaeluminister määrus 56 01.01.2019 - …
Otsetoetuste saamise üldised nõuded, ühtne pindalatoetus, kliima- ja keskkonnatoetus ning noore põllumajandustootja toetus RT I, 29.12.2018, 15 Maaeluminister määrus 32 01.01.2019 - …
Politsei andmekogu pidamise põhimäärus RT I, 29.12.2018, 14 Siseminister määrus 92 01.01.2019 - 14.03.2019
Teenistus- ja tsiviilrelvade registri põhimäärus RT I, 29.12.2018, 13 Siseminister määrus 23 01.01.2019 - 14.03.2019
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 29.12.2018, 12 Vabariigi Valitsus määrus 16 31.12.2020 - …
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 29.12.2018, 11 Vabariigi Valitsus määrus 16 01.03.2019 - 30.12.2020
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 29.12.2018, 10 Vabariigi Valitsus määrus 16 01.01.2019 - 28.02.2019
Nõuded ohustatud tõugu põllumajandusloomade aretusprogrammi jaoks piisava aretusloomade arvu määramiseks RT I, 29.12.2018, 9 Maaeluminister määrus 83 01.01.2019 - …
Põllumajandusloomade ohustatud tõugude loetelu RT I, 29.12.2018, 8 Maaeluminister määrus 82 01.01.2019 - …
Maaeluministri määruste muutmine RT I, 29.12.2018, 7 Maaeluminister määrus 81
2019. aastal antavad tootmiskohustusega seotud otsetoetused ja väikepõllumajandustootja toetus RT I, 29.12.2018, 6 Maaeluminister määrus 80 01.01.2019 - 31.12.2019
Relvaseadusest tulenevate lubade ja akti vormid RT I, 29.12.2018, 5 Siseminister määrus 28 01.01.2019 - …
Relvaeksami nõuded ja läbiviimise kord ning soetamisloa ja relvaloa andmise kord RT I, 29.12.2018, 4 Siseminister määrus 13 01.01.2019 - …
Siseministri 22. detsembri 2009. aasta määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine RT I, 29.12.2018, 3 Siseminister määrus 34

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki