Ilmumas ja ilmunud

RT I, 30.01.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Kohtutäituri seadus RT I, 30.01.2018, 22 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Kohtutäituri seadus RT I, 30.01.2018, 21 Riigikogu seadus 25.07.2018 - …
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 30.01.2018, 20 Vabariigi Valitsus määrus 16 01.05.2018 - 31.12.2018
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord RT I, 30.01.2018, 19 Vabariigi Valitsus määrus 16 02.02.2018 - 30.04.2018
Inessa Kovaljova kaebus Tallinna kohtutäituri Elin Vilippuse 5. novembri 2015. a otsuse peale täiteasjas nr 022/2015/3237 RT I, 30.01.2018, 18 Riigikohtu üldkogu otsus
Timmase looduskaitseala kaitse alla võtmine ja Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri RT I, 30.01.2018, 17 Vabariigi Valitsus määrus 179 09.02.2018 - kehtetu
Sõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise leping nr 1-13/18/0019-1 RT I, 30.01.2018, 16 Maanteeamet leping
Timmase looduskaitseala kaitse-eeskiri RT I, 30.01.2018, 15 Vabariigi Valitsus määrus 9 09.02.2018 - …
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine RT I, 30.01.2018, 14 Vabariigi Valitsus määrus 8
Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord RT I, 30.01.2018, 13 Keskkonnaminister määrus 13 01.01.2020 - …
Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord RT I, 30.01.2018, 12 Keskkonnaminister määrus 13 02.02.2018 - 24.01.2019
Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine RT I, 30.01.2018, 11 Keskkonnaminister määrus 2
Tehnorajatise talumise eest tasu saamiseks taotluse esitamise kord ja taotluse vorm RT I, 30.01.2018, 10 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 41 01.01.2019 - kehtetu
Tulumaksuseadus RT I, 30.01.2018, 9 Riigikogu seadus 01.01.2024 - …
Tulumaksuseadus RT I, 30.01.2018, 8 Riigikogu seadus 01.01.2020 - …
Tulumaksuseadus RT I, 30.01.2018, 7 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Tsiviilseadustiku üldosa seadus RT I, 30.01.2018, 6 Riigikogu seadus 01.01.2019 - 30.06.2019
Maa hindamise seadus RT I, 30.01.2018, 5 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Kinnisasja sundvõõrandamise seadus RT I, 30.01.2018, 4 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Asjaõigusseadus RT I, 30.01.2018, 3 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …

Kokku: 22| Näitan: 1- 20|Näita kõiki