Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 30.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Suure Munamäe Vaatetorni põhimäärus RT IV, 30.05.2018, 58 Rõuge Vallavolikogu määrus 16 02.06.2018 - …
Alutaguse valla 2018. aasta I lisaeelarve RT IV, 30.05.2018, 57 Alutaguse Vallavolikogu määrus 49 02.06.2018 - 31.12.2018
Lääne-Nigula valla andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise volituse andmine RT IV, 30.05.2018, 56 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 29 02.06.2018 - …
Sotsiaaltoetuste suurused Lääne-Nigula vallas RT IV, 30.05.2018, 55 Lääne-Nigula Vallavolikogu määrus 25 02.06.2018 - 30.09.2018
Palivere Lasteaia Piibeleht arengukava 2018-2020 kinnitamine RT IV, 30.05.2018, 54 Lääne-Nigula Vallavalitsus määrus 7 02.06.2018 - 31.12.2020
Tartu valla sümboolika kinnitamine RT IV, 30.05.2018, 53 Tartu Vallavolikogu määrus 17 02.06.2018 - …
Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri RT IV, 30.05.2018, 52 Tartu Vallavolikogu määrus 16 02.06.2018 - …
Represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku maamaksust vabastamise kord RT IV, 30.05.2018, 51 Pärnu Linnavolikogu määrus 26 01.01.2019 - …
Hajaasustuse programmi elluviimisega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine RT IV, 30.05.2018, 50 Pärnu Linnavolikogu määrus 27 02.06.2018 - …
Väike-Maarja valla õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord RT IV, 30.05.2018, 49 Väike-Maarja Vallavalitsus määrus 1 02.06.2018 - kehtetu
Lüganuse Vallavalitsuse kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 30.05.2018, 48 Lüganuse Vallavalitsus määrus 5 02.06.2018 - kehtetu
Kiviõli linna kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 30.05.2018, 47 Kiviõli Linnavalitsus määrus 4 02.06.2018 - kehtetu
Sonda valla kriisikomisjoni põhimäärus RT IV, 30.05.2018, 46 Sonda Vallavalitsus määrus 1 02.06.2018 - kehtetu
Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine RT IV, 30.05.2018, 45 Tartu Linnavolikogu määrus 115 02.06.2018 - …
Eralasteaiale toetuse eraldamise kord RT IV, 30.05.2018, 44 Tartu Linnavolikogu määrus 25 02.06.2018 - …
Õpetaja elutöö auhind RT IV, 30.05.2018, 43 Tartu Linnavolikogu määrus 79 02.06.2018 - kehtetu
Antsla valla ametiasutuse hallatavate asutuste personali koosseisude, töötasustamise aluste ja töötasumäärade kehtestamine RT IV, 30.05.2018, 42 Antsla Vallavolikogu määrus 4 02.06.2018 - 10.02.2019
Urvaste valla hankekord RT IV, 30.05.2018, 41 Urvaste Vallavolikogu määrus 3 02.06.2018 - kehtetu
Antsla valla eelarve reservfondi kasutamise korra kehtestamine RT IV, 30.05.2018, 40 Antsla Vallavolikogu määrus 11 02.06.2018 - kehtetu
Valga linna munitsipaalüldhariduskoolide vastuvõtu tingimused ja kord RT IV, 30.05.2018, 39 Valga Linnavalitsus määrus 5 02.06.2018 - kehtetu

Kokku: 58| Näitan: 1- 20|Näita kõiki