Ilmumas ja ilmunud

RT I, 30.06.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Avaliku teenindamise lepingu nr 2-8189-1 muutmine RT I, 30.06.2020, 58 Tartumaa Ühistranspordikeskus leping
Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta RT I, 30.06.2020, 57 Rahandusminister määrus 41 03.07.2020 - …
Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 „Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta” muutmine RT I, 30.06.2020, 56 Rahandusminister määrus 25
Euroopa Liidu standardmääradele vastavad ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatava kaubasaadetise taimetervise järelevalve tasu määrad RT I, 30.06.2020, 55 Põllumajandusminister määrus 132 01.07.2020 - kehtetu
Soojus- ja jahutusseadme täpne määratlus, ehitisregistrisse kantavate andmete loetelu ning edastamise kord RT I, 30.06.2020, 54 Majandus- ja taristuminister määrus 39 01.07.2020 - kehtetu
Sordiaretuse, teadustöö, tootmiskatsete või riiklike katsete tegemiseks seemne- ja paljundusmaterjali partii importimise nõuded, importimise loa saamiseks esitatava taotluse sisu nõuded ning loa taotlemise ja taotluse menetlemise kord RT I, 30.06.2020, 53 Põllumajandusminister määrus 83 01.07.2020 - kehtetu
Taimedest, taimsetest saadustest ja muudest objektidest ning taimekaitsevahenditest võetavate proovide kogused ja nende võtmise kord RT I, 30.06.2020, 52 Põllumajandusminister määrus 32 01.07.2020 - kehtetu
Ettevõtte, kus tegeletakse puidu kuivatamise või puidust toodete valmistamisega, nõuetele vastavaks tunnistamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord RT I, 30.06.2020, 51 Põllumajandusminister määrus 110 01.07.2020 - kehtetu
Puidu kuivatamise ja puidukuivatis kuivatatud puidust toodete valmistamise nõuded ja vastavusmärgi vorminõuded RT I, 30.06.2020, 50 Põllumajandusminister määrus 111 01.07.2020 - kehtetu
Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord RT I, 30.06.2020, 49 Vabariigi Valitsus määrus 176 01.07.2020 - kehtetu
Taimetervise järelevalvetoimingu tegemise eest võetava tunnitasu määr ning taimetervise järelevalvetoimingu tegemiseks kasutatava ametisõiduki transpordikulu määr 2020. aastal RT I, 30.06.2020, 48 Maaeluminister määrus 87 01.07.2020 - kehtetu
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide kontrollimise kord nende ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise korral RT I, 30.06.2020, 47 Põllumajandusminister määrus 112 01.07.2020 - kehtetu
Taime, taimse saaduse ja muu objekti ühendusevälisest riigist või selle piirkonnast Eestisse toimetamise keeld RT I, 30.06.2020, 46 Põllumajandusminister määrus 94 01.07.2020 - kehtetu
Lihtsustatud korras ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, lubatud kogused ning ühendusevälisest riigist Eestisse toimetamise lihtsustatud kord RT I, 30.06.2020, 45 Põllumajandusminister määrus 95 01.07.2020 - kehtetu
Taimede, taimsete saaduste ja muude objektide loetelu, mis peavad olema varustatud fütosanitaarsertifikaadiga ja mis peavad piiripunktis läbima taimetervise kontrolli RT I, 30.06.2020, 44 Põllumajandusminister määrus 97 01.07.2020 - kehtetu
Taimetervise saatekirja vorm ning kasutamise kord RT I, 30.06.2020, 43 Põllumajandusminister määrus 21 01.07.2020 - kehtetu
Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord RT I, 30.06.2020, 42 Vabariigi Valitsus määrus 3 01.07.2020 - kehtetu
Tootmise kohas kontrollitavate ja taimepassiga varustatavate taimede, taimsete saaduste ja muude objektide nimekiri, taimepassile kantavate andmete loetelu ja taimepassi väljastamise ja asendamise kord RT I, 30.06.2020, 41 Põllumajandusminister määrus 96 01.07.2020 - kehtetu
Fütosanitaarsertifikaadi sisu- ja vorminõuded ning fütosanitaarsertifikaadi väljastamise, asendamise ja säilitamise kord RT I, 30.06.2020, 40 Põllumajandusminister määrus 98 01.07.2020 - kehtetu
Ohtlike taimekahjustajate ja nende peremeestaimede Eestisse toimetamise ja riigisiseselt edasitoimetamise ning sordiaretuses, katsetes ja muus teadustöös kasutamise nõuded ja eriloa väljastamise kord RT I, 30.06.2020, 39 Vabariigi Valitsus määrus 86 01.07.2020 - kehtetu

Kokku: 58| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json