Ilmumas ja ilmunud

RT I, 30.10.2020

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvutamise metoodika RT I, 30.10.2020, 37 Majandus- ja taristuminister määrus 64 02.11.2020 - …
Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuste koodnumbrid RT I, 30.10.2020, 36 Põllumajandusminister määrus 37 01.01.2021 - kehtetu
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal RT I, 30.10.2020, 35 Keskkonnaminister määrus 76 01.01.2021 - kehtetu
Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal RT I, 30.10.2020, 34 Keskkonnaminister määrus 76 02.11.2020 - 31.12.2020
Mahepõllumajanduse valdkonna kontrolliasutuse koodnumber RT I, 30.10.2020, 33 Maaeluminister määrus 66 01.01.2021 - …
Keskkonnaministri 19. detsembri 2019. aasta määruse nr 76 „Ajutised püügikitsendused Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel 2020. aastal” muutmine RT I, 30.10.2020, 32 Keskkonnaminister määrus 51
Sõidukite registreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse kontrolli teostamise ja andmete töötlemise leping nr 1-13/20/2383-1 RT I, 30.10.2020, 31 Maanteeamet leping
Vabariigi Valitsuse sanktsiooni kehtestamine seoses Hezbollah’ terroriaktidega RT I, 30.10.2020, 30 Vabariigi Valitsus määrus 82 02.11.2020 - …
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse põhimäärus RT I, 30.10.2020, 29 Siseminister määrus 8 02.11.2020 - …
Raudtee-ettevõtja ohutusjuhtimise süsteemile ja selle rakendamisele esitatavad nõuded RT I, 30.10.2020, 28 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 9 31.10.2020 - kehtetu
Õnnetusjuhtumist, tõsisest õnnetusjuhtumist ja vahejuhtumist teavitamise kord ning kirjaliku teate ja ettekande vorm RT I, 30.10.2020, 27 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 26 31.10.2020 - kehtetu
Raudteetöötajate tervisenõuded ning eelneva ja perioodilise tervisekontrolli kord RT I, 30.10.2020, 26 Vabariigi Valitsus määrus 84 31.10.2020 - kehtetu
Raudtee-ettevõtja tulude ja kulude arvestuste esitamise kord ja tähtajad ning raamatupidamisandmete loetelu RT I, 30.10.2020, 25 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 23 31.10.2020 - kehtetu
Vedurijuhiloa väljaandmise, uuendamise ja duplikaadi väljaandmise eeskiri ning vedurijuhiloa vorm RT I, 30.10.2020, 24 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 21 31.10.2020 - kehtetu
Raudteeinfrastruktuuri kasutustasu arvestamise metoodika RT I, 30.10.2020, 23 Majandus- ja taristuminister määrus 51 31.10.2020 - kehtetu
Tava- ja kiirraudteesüsteemi koostalitluse tehniliste kirjelduste kohaldamise kord RT I, 30.10.2020, 22 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 77 31.10.2020 - kehtetu
Ohutusloa ja tegutsemise ohutustunnistuse taotlemise ning vormistamise kord RT I, 30.10.2020, 21 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 24 31.10.2020 - kehtetu
Vedurijuhi eksamineerija tunnustamise kord ja nõuded eksamineerimise korrale RT I, 30.10.2020, 20 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 13 31.10.2020 - kehtetu
Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord RT I, 30.10.2020, 19 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 44 31.10.2020 - kehtetu
Ohutusnäitajad ja nendest teavitamise kord ning nõuded raudteeinfrastruktuuri ja raudteeliikluse korralduse ning raudteeveeremi, samuti raudteeohutuse nõuetele vastavuse kontrollimise ning raudteeohutuse olukorda kajastavale aruandlusele, aruannete vormid ja esitamise tähtajad RT I, 30.10.2020, 18 Majandus- ja kommunikatsiooniminister määrus 27 31.10.2020 - kehtetu

Kokku: 37| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json