Ilmumas ja ilmunud

RT IV , 30.10.2021

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Valjala Lasteaeda laste vastuvõtu, koha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord RT IV, 30.10.2021, 30 Valjala Vallavalitsus määrus 2 02.11.2021 - kehtetu
Üürimäärade kehtestamine RT IV, 30.10.2021, 29 Salme Vallavalitsus määrus 5 02.11.2021 - kehtetu
Sotsiaaleluruumide eraldamise ja kasutamise tingimused RT IV, 30.10.2021, 28 Pöide Vallavalitsus määrus 7 02.11.2021 - kehtetu
Koduteenuste osutamise tingimused RT IV, 30.10.2021, 27 Pöide Vallavalitsus määrus 6 02.11.2021 - kehtetu
Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest tasu maksmise kohustuse osalise üle võtmise tingimused RT IV, 30.10.2021, 26 Pöide Vallavalitsus määrus 5 02.11.2021 - kehtetu
Sotsiaaltoetuste taotlusvormide kinnitamine RT IV, 30.10.2021, 25 Pöide Vallavalitsus määrus 4 02.11.2021 - kehtetu
Munitsipaaleluruumide üüri määrad RT IV, 30.10.2021, 24 Pöide Vallavalitsus määrus 1 02.11.2021 - kehtetu
Pihtla Kooli vastuvõtu tingimused ja kord RT IV, 30.10.2021, 23 Pihtla Vallavalitsus määrus 3 02.11.2021 - kehtetu
Kaali Kooli vastuvõtu tingimused ja kord RT IV, 30.10.2021, 22 Pihtla Vallavalitsus määrus 2 02.11.2021 - kehtetu
Orissaare Muusikakooli õpetajate kvalifikatsiooninõuded, atesteerimise tingimused ja kord RT IV, 30.10.2021, 21 Orissaare Vallavalitsus määrus 2 02.11.2021 - kehtetu
Orissaare Muusikakooli tasulise õppe tunnihindade kinnitamine RT IV, 30.10.2021, 20 Orissaare Vallavalitsus määrus 6 02.11.2021 - kehtetu
Orissaare Gümnaasiumi treeninggruppide osavõtutasu tasumise korra kehtestamine RT IV, 30.10.2021, 19 Orissaare Vallavalitsus määrus 5 02.11.2021 - kehtetu
Orissaare Gümnaasiumi treeninggruppide osavõtutasu suuruse kinnitamine RT IV, 30.10.2021, 18 Orissaare Vallavalitsus määrus 4 02.11.2021 - kehtetu
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord RT IV, 30.10.2021, 17 Orissaare Vallavalitsus määrus 1 02.11.2021 - kehtetu
Orissaare valla lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord RT IV, 30.10.2021, 16 Orissaare Vallavalitsus määrus 7 02.11.2021 - kehtetu
Orissaare raamatukogu avaliku internetipunkti interneti kasutamise eeskirja kinnitamine RT IV, 30.10.2021, 15 Orissaare Vallavalitsus määrus 3 02.11.2021 - kehtetu
Orissaare Gümnaasiumi hoolekogu põhimääruse kinnitamine RT IV, 30.10.2021, 14 Orissaare Vallavalitsus määrus 1 02.11.2021 - kehtetu
Mustjala Rahvamaja ruumide ja inventari kasutuse tasude kehtestamine RT IV, 30.10.2021, 13 Mustjala Vallavalitsus määrus 4 02.11.2021 - kehtetu
Mustjala Lasteaed-Põhikooli lasteaialaste ja õpilaste vastuvõtmise kord RT IV, 30.10.2021, 12 Mustjala Vallavalitsus määrus 3 02.11.2021 - kehtetu
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine RT IV, 30.10.2021, 11 Leisi Vallavalitsus määrus 1 02.11.2021 - kehtetu

Kokku: 30| Näitan: 1 - 20|Näita kõiki

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json