Ilmumas ja ilmunud

RT IV, 30.11.2017

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli õppetasu kompenseerimise määramise ja maksmise kord RT IV, 30.11.2017, 32 Narva-Jõesuu Linnavalitsus määrus 3 03.12.2017 - …
Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded RT IV, 30.11.2017, 31 Vinni Vallavolikogu määrus 8 03.12.2017 - …
Tugiisikuteenuse osutamise kord RT IV, 30.11.2017, 30 Koonga Vallavalitsus määrus 2 03.12.2017 - …
Koduteenuse osutamise kord RT IV, 30.11.2017, 29 Koonga Vallavalitsus määrus 3 03.12.2017 - …
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord RT IV, 30.11.2017, 28 Maardu Linnavolikogu määrus 64 03.12.2017 - kehtetu
Häädemeeste Vallavalitsuse hankekord RT IV, 30.11.2017, 27 Häädemeeste Vallavalitsus määrus 6 01.09.2017 - kehtetu
Narva-Jõesuu linna 2017. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine RT IV, 30.11.2017, 26 Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrus 3 03.12.2017 - 31.12.2017
Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitise maksmise kord RT IV, 30.11.2017, 25 Narva-Jõesuu Linnavolikogu määrus 2 03.12.2017 - 05.02.2018
Tõrva linna ametiasutuste palgajuhend RT IV, 30.11.2017, 24 Tõrva Linnavolikogu määrus 5 01.01.2018 - kehtetu
Tõrva Linnahoolduse Asutuse põhimäärus RT IV, 30.11.2017, 23 Tõrva Linnavolikogu määrus 2 01.01.2018 - kehtetu
Vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tingimused ja kord RT IV, 30.11.2017, 22 Valgjärve Vallavalitsus määrus 3 03.12.2017 - kehtetu
Volikogu esimehe, volikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasustamine RT IV, 30.11.2017, 21 Tõrva Linnavolikogu määrus 3 03.12.2017 - kehtetu
Kõlleste Vallavalitsuse ametnike värbamise ja valiku kord RT IV, 30.11.2017, 20 Kõlleste Vallavalitsus määrus 5 03.12.2017 - kehtetu
Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete hüvitiste määrad ning maksmise kord RT IV, 30.11.2017, 19 Hummuli Vallavolikogu määrus 1 03.12.2017 - kehtetu
Sihtkapitali „Lihula valla laste ja noorte sihtkapital“ moodustamise ja kasutamise kord RT IV, 30.11.2017, 18 Lihula Vallavolikogu määrus 17 03.12.2017 - 31.07.2018
Volikogu esimehele ja volikogu liikmetele volikogu töö eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse ja maksmise kord RT IV, 30.11.2017, 17 Põdrala Vallavolikogu määrus 2 03.12.2017 - kehtetu
Hummuli Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 30.11.2017, 16 Hummuli Vallavolikogu määrus 2 01.01.2018 - kehtetu
Ametnike värbamise ja valiku kord RT IV, 30.11.2017, 15 Kanepi Vallavalitsus määrus 1 03.12.2017 - kehtetu
Põdrala Vallavalitsuse palgajuhend RT IV, 30.11.2017, 14 Põdrala Vallavolikogu määrus 2 01.01.2018 - kehtetu
Volikogu liikmetele tasu ja hüvituste maksmise kord RT IV, 30.11.2017, 13 Otepää Vallavolikogu määrus 11 03.12.2017 - kehtetu

Kokku: 32| Näitan: 1- 20|Näita kõiki