Ilmumas ja ilmunud

RT I, 31.05.2018

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Väikesaarte programm RT I, 31.05.2018, 56 Riigihalduse minister määrus 26 03.06.2018 - 31.08.2018
Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele RT I, 31.05.2018, 55 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister määrus 28 03.06.2018 - …
Maaparandussüsteemi omanikujärelevalve tegemise kord RT I, 31.05.2018, 54 Põllumajandusminister määrus 57 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord RT I, 31.05.2018, 53 Põllumajandusminister määrus 70 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisile esitatavad nõuded ja ekspertiisi tegemise kord RT I, 31.05.2018, 52 Põllumajandusminister määrus 69 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi ehitusloa taotluse ning ehitusloa sisu- ja vorminõuded RT I, 31.05.2018, 51 Põllumajandusminister määrus 55 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi ehitamise tehniliste dokumentide koostamise kord ning sisu- ja vorminõuded RT I, 31.05.2018, 50 Põllumajandusminister määrus 56 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi ehitamise tehnilised nõuded RT I, 31.05.2018, 49 Põllumajandusminister määrus 35 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandushoiutöödele esitatavad nõuded RT I, 31.05.2018, 48 Põllumajandusminister määrus 75 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid RT I, 31.05.2018, 47 Põllumajandusminister määrus 18 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi ehitusprojekti sisu- ja vorminõuded RT I, 31.05.2018, 46 Põllumajandusminister määrus 82 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi kasutuselevõtu akti sisu- ja vorminõuded RT I, 31.05.2018, 45 Põllumajandusminister määrus 113 01.01.2019 - kehtetu
Maaparanduse uurimistööle esitatavad nõuded RT I, 31.05.2018, 44 Põllumajandusminister määrus 75 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemi ühiseesvoolu uuendusprojekti sisu- ja vorminõuded RT I, 31.05.2018, 43 Põllumajandusminister määrus 55 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandushoiukava sisu- ja vorminõuded ning kava koostamise kord RT I, 31.05.2018, 42 Põllumajandusminister määrus 72 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus RT I, 31.05.2018, 41 Vabariigi Valitsus määrus 222 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus RT I, 31.05.2018, 40 Vabariigi Valitsus määrus 104 01.01.2019 - kehtetu
Maaparandusseadus RT I, 31.05.2018, 39 Riigikogu seadus 01.01.2019 - kehtetu
Metsaseadus RT I, 31.05.2018, 38 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …
Ehitusseadustik RT I, 31.05.2018, 37 Riigikogu seadus 01.01.2019 - …

Kokku: 56| Näitan: 1- 20|Näita kõiki