/jaotusedAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Erandkorras ehituslubade taotlemineRT IV, 19.06.2013, 11Harku Vallavolikogumäärus2123.02.1995 - …
Küsimuste lahendamise delegeerimine RT IV, 19.12.2015, 34Kehtna Vallavolikogumäärus4701.01.2016 - …
Haapsalu linna geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kord RT IV, 13.09.2013, 28Haapsalu Linnavolikogumäärus2005.11.2010 - …
Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Loksa linnas, pädevuse delegeerimineRT IV, 01.09.2015, 4Loksa Linnavolikogumäärus1104.09.2015 - …
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimineRT IV, 01.09.2015, 6Keila Linnavolikogumäärus1304.09.2015 - …
Planeerimisseaduses ja maakorraldusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineRT IV, 18.06.2015, 5Võru Linnavolikogumäärus901.07.2015 - …
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimineRT IV, 18.06.2015, 6Võru Linnavolikogumäärus1001.07.2015 - …
Jõelähtme valla ehitusmääruses sätestatud taotluste vormide kinnitamineRT IV, 20.10.2015, 8Jõelähtme Vallavalitsusmäärus923.10.2015 - …
Rajatava puurkaevu ja puuraugu asukoha kooskõlastamise delegeerimine Jõelähtme VallavalitsuseleRT IV, 22.10.2015, 5Jõelähtme Vallavolikogumäärus5825.10.2015 - …
Ehitusseadustikus, planeerimisseaduses, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduses ja liiklusseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineRT IV, 07.11.2015, 11Nõo Vallavolikogumäärus4110.11.2015 - …
Ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimineRT IV, 17.09.2015, 9Märjamaa Vallavolikogumäärus3920.09.2015 - …
Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistööde tegemise kordRT IV, 07.06.2013, 26Tallinna Linnavalitsusmäärus5205.06.2009 - …
Geodeetiliste mõõdistus- ja uurimistöödega seotud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Tallinna LinnavalitsuseleRT IV, 07.06.2013, 24Tallinna Linnavolikogumäärus1307.05.2009 - …
Tallinna linna ehitiste informatsioonitahvlite kujunduspõhimõttedRT IV, 03.05.2013, 55Tallinna Linnavalitsusmäärus13026.12.2011 - …
Ametikohtade määramine, kes täidavad „Ehitusseadustikus“ sätestatud riikliku järelevalve ülesandeidRT IV, 27.01.2016, 17Sillamäe Linnavalitsusmäärus130.01.2016 - …
Peremehetu ehitise või selle osa hõivamise korra kinnitamineRT IV, 12.03.2013, 56Pärnu Linnavolikogumäärus501.03.1999 - …
Üldplaneeringu teemaplaneeringu "Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted." kehtestamineRT IV, 26.04.2014, 44Viimsi Vallavolikogumäärus3216.09.2005 - …
Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärusRT IV, 05.07.2016, 17Narva Linnavalitsusmäärus1808.07.2016 - …
Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimineRT IV, 29.12.2015, 94Sillamäe Linnavolikogumäärus4801.01.2016 - …
Korteriühistule rattaparkla ja jäätmemaja ehitamise või süvakogumismahuti paigaldamise toetuse andmise kordRT IV, 21.04.2016, 22Tartu Linnavolikogumäärus9124.04.2016 - …

Kokku: 115| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json