KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Antsla valla õpilaste kooli ja koolist koju sõtmiseks tehtud sõidukulude hüvitamise kordRT IV, 29.12.2013, 24Antsla Vallavolikogumäärus1801.01.2014 - …
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kordRT IV, 31.05.2014, 48Häädemeeste Vallavolikogumäärus801.07.2006 - …
Rägavere valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kordRT IV, 28.10.2014, 28Rägavere Vallavolikogumäärus1301.01.2015 - …
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kordRT IV, 30.05.2014, 74Häädemeeste Vallavolikogumäärus901.01.2011 - …
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramineRT IV, 30.10.2014, 20Sillamäe Linnavalitsusmäärus1002.11.2014 - …
Taotluste vormide kinnitamineRT IV, 01.11.2014, 53Rae Vallavalitsusmäärus2501.01.2015 - …
Taotluste vormide kinnitamineRT IV, 04.11.2014, 3Rae Vallavalitsusmäärus2601.01.2015 - …
Tasuta hommikusöögi võimaldamine Jõgeva linna lasteaedadesRT IV, 06.11.2014, 29Jõgeva Linnavolikogumäärus2201.01.2015 - …
Avinurme valla eelarvest toetuste eraldamise kordRT IV, 07.11.2014, 49Avinurme Vallavolikogumäärus1710.11.2014 - …
Vallaeelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määradRT IV, 22.10.2014, 4Rõngu Vallavolikogumäärus1301.01.2015 - …
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kordRT IV, 23.10.2014, 5Viru-Nigula Vallavolikogumäärus1026.10.2014 - …
Sünnitoetuse ja matusetoetuse suuruse kinnitamineRT IV, 28.05.2014, 64Hummuli Vallavolikogumäärus2101.01.2011 - …
Sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitatavate avalduste vormide kinnitamine RT IV, 12.12.2014, 7Salme Vallavalitsusmäärus401.01.2015 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise kordRT IV, 13.12.2014, 18Võru Linnavolikogumäärus1701.01.2015 - …
Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kordRT IV, 14.05.2012, 15Jõhvi Vallavolikogumäärus14624.05.2010 - …
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord Avinurme vallasRT IV, 07.11.2013, 30Avinurme Vallavolikogumäärus6101.12.2010 - …
Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord Elva linnasRT IV, 08.05.2012, 13Elva Linnavolikogumäärus1415.05.2012 - …
Elva linnaliinil sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamineRT IV, 30.04.2012, 44Elva Linnavolikogumäärus501.02.2012 - …
Toetusfondi moodustamineRT IV, 24.01.2013, 2Emmaste Vallavalitsusmäärus411.05.2012 - …
Ranitsatoetuse määramise ja maksmise kord Elva linnasRT IV, 03.09.2014, 22Elva Linnavolikogumäärus906.09.2014 - …

Kokku: 1127| Näitan: 1- 20|Näita kõiki