KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse maksmise tingimused ja kordRT IV, 31.05.2014, 48Häädemeeste Vallavolikogumäärus801.07.2006 - …
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kordRT IV, 30.05.2014, 74Häädemeeste Vallavolikogumäärus901.01.2011 - …
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramineRT IV, 30.10.2014, 20Sillamäe Linnavalitsusmäärus1002.11.2014 - …
Taotluste vormide kinnitamineRT IV, 04.11.2014, 3Rae Vallavalitsusmäärus2601.01.2015 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise kordRT IV, 13.12.2014, 18Võru Linnavolikogumäärus1701.01.2015 - …
Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kordRT IV, 14.05.2012, 15Jõhvi Vallavolikogumäärus14624.05.2010 - …
Elva linnaliinil sõidupileti hinna ja sõidusoodustuste kehtestamineRT IV, 30.04.2012, 44Elva Linnavolikogumäärus501.02.2012 - …
Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määra kehtestamineRT IV, 22.12.2013, 26Antsla Vallavalitsusmäärus501.01.2014 - …
Noore pedagoogi toetuse taotlemise ja eraldamise kordRT IV, 04.04.2013, 59Antsla Vallavolikogumäärus1901.01.2011 - …
Lapsetoetuse suuruse määramineRT IV, 29.07.2014, 10Nõo Vallavalitsusmäärus501.08.2014 - …
Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjoni põhimäärusRT IV, 02.06.2015, 32Rae Vallavalitsusmäärus1505.06.2015 - …
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kord Kadrina vallasRT IV, 03.06.2015, 22Kadrina Vallavolikogumäärus3406.06.2015 - …
Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kordRT IV, 04.06.2015, 36Tallinna Linnavolikogumäärus2007.06.2015 - …
Taotluse vormi kinnitamine hoolduse seadmiseks, hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse määramiseksRT IV, 28.03.2015, 9Raasiku Vallavalitsusmäärus531.03.2015 - …
Rõuge Vallavolikogu 28.01.2009 määruse nr 2 "Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmineRT IV, 04.04.2014, 2Rõuge Vallavolikogumäärus5
Õpilaste sõidukompensatsiooni maksmise kord Anija vallas RT IV, 07.05.2015, 47Anija Vallavolikogumäärus8910.05.2015 - …
Lapsetoetuse maksmise kordRT IV, 11.12.2015, 5Tartu Linnavolikogumäärus4401.01.2016 - …
Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuste andmise kordRT IV, 11.12.2015, 6Tartu Linnavolikogumäärus5701.01.2016 - …
Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise avalduse, sünnitoetuse taotlemise avalduse, sõidukulude aruande ja lapsehoiteenuse kulude aruande vormide kinnitamineRT IV, 18.09.2012, 12Keila Linnavalitsusmäärus128.01.2011 - …
Narva linna eelarvest mittetulundustegevuseks sotsiaalsfääris toetuse andmise kordRT IV, 07.03.2013, 29Narva Linnavolikogumäärus614.02.2010 - …

Kokku: 489| Näitan: 1- 20|Näita kõiki