KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Koormuspiirangu kehtestamine Harku valla teedelRT IV, 23.04.2013, 35Harku Vallavalitsusmäärus2526.04.2013 - …
Harku valla teeregistri asutamineRT IV, 19.06.2013, 17Harku Vallavolikogumäärus801.06.2001 - …
Liikluspiirangu ala kehtestamine Keila linnasRT IV, 11.12.2014, 27Keila Linnavalitsusmäärus114.12.2014 - …
Veoautode liiklemine Jõhvi linnasRT IV, 19.10.2012, 19Jõhvi Vallavalitsusmäärus1901.11.2012 - …
Kaevetöö eeskiri Jõhvi vallasRT IV, 18.05.2012, 23Jõhvi Vallavolikogumäärus4401.01.2011 - …
Teede ja tänavate sulgemise maks Jõhvi vallasRT IV, 04.01.2013, 6Jõhvi Vallavolikogumäärus4307.01.2013 - …
Tallinna linna kaevetööde eeskirja kinnitamineRT IV, 08.08.2013, 61Tallinna Linnavolikogumäärus3201.01.2012 - …
Antsla valla heakorra ja kaevetööde eeskirjade kehtestamineRT IV, 23.04.2013, 33Antsla Vallavolikogumäärus2301.06.2009 - …
Tallinna kaevetööloa, tänava ajutise sulgemise ja teiste teemaa-alal toimuvate teehoiutööde lubade menetlemise infosüsteemi põhimäärusRT IV, 28.05.2014, 80Tallinna Linnavalitsusmäärus4131.05.2014 - …
Tallinna linna kaevetööde eeskirja rakendamiseks vajalike vormide kinnitamineRT IV, 16.04.2013, 32Tallinna Linnavalitsusmäärus2411.06.2012 - …
Türi valla kaevetööde eeskiriRT IV, 30.10.2012, 4Türi Vallavolikogumäärus201.03.2009 - …
Antsla valla kohaliku teeregistri pidamise põhimääruse kinnitamineRT IV, 21.11.2013, 50Antsla Vallavolikogumäärus1001.10.2004 - …
Antsla valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavate teede määratlemineRT IV, 21.11.2013, 51Antsla Vallavolikogumäärus2010.12.2004 - …
Teemaal asuvate haljasalade hoolduse korraldamineRT IV, 08.08.2013, 35Tallinna Linnavalitsusmäärus7815.07.2005 - …
Tallinna linna teevalgustusnormide kinnitamineRT IV, 08.08.2013, 44Tallinna Linnavalitsusmäärus2601.07.2011 - …
Jalakäijate ülekäiguradade valgustuse tüüplahendusedRT IV, 27.06.2013, 39Tallinna Linnavalitsusmäärus6201.07.2011 - …
Tallinna Liikluskorralduskeskuse tegevuse lõpetamine, Tallinna Kommunaalameti põhimääruse muutmine ning linna ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu muutmineRT IV, 16.08.2013, 42Tallinna Linnavolikogumäärus2907.05.2003 - …
Volitatud ametnike määramine teeseaduse ja selle alusel antud õigusaktide nõuete täitmise kontrollimiseks ja ettekirjutuste tegemiseksRT IV, 21.05.2013, 48Tallinna Linnavolikogumäärus6209.12.2010 - …
Tallinna linna omandis olevatel teedel ja teemaal asuvatel haljasaladel heakorratööde korraldamineRT IV, 27.06.2013, 80Tallinna Linnavalitsusmäärus7001.09.2007 - …
Tallinna tänavate jooksva remondi ja linna puhastamise normatiivide kinnitamineRT IV, 29.11.2013, 15Tallinna Linnavalitsusmäärus11820.07.2006 - …

Kokku: 726| Näitan: 1- 20|Näita kõiki