KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Taidlus- ja huviringide finantseerimise kordRT IV, 27.06.2013, 98Haljala Vallavolikogumäärus1630.06.2013 - …
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kordRT IV, 25.10.2014, 6Audru Vallavolikogumäärus2928.10.2014 - …
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramineRT IV, 30.10.2014, 20Sillamäe Linnavalitsusmäärus1002.11.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordRT IV, 21.12.2013, 44Häädemeeste Vallavolikogumäärus1124.12.2013 - …
Projektipõhise tegevuse toetamise kord Nõva vallasRT IV, 05.11.2014, 31Nõva Vallavolikogumäärus808.11.2014 - …
Teiste omavalitsuste huvikoolide õpilaskoha maksumuse tasumise kordRT IV, 07.11.2014, 40Vasalemma Vallavolikogumäärus910.11.2014 - …
Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kordRT IV, 07.11.2014, 35Tapa Vallavolikogumäärus8410.11.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordRT IV, 08.11.2014, 30Sauga Vallavolikogumäärus511.11.2014 - …
Reservfondi vahendite kasutamise tingimused ja kordRT IV, 24.04.2014, 11Hanila Vallavolikogumäärus1527.04.2014 - …
Hummuli valla eelarvest projektides osalemise ning projekttaotlustes kaasfinantseerimise korra kehtestamineRT IV, 03.06.2014, 64Hummuli Vallavolikogumäärus2716.11.2006 - …
Jõhvi valla eelarvest eraõiguslikele kultuuriorganisatsioonidele tegevustoetuse eraldamise kordRT IV, 27.09.2012, 19Jõhvi Vallavolikogumäärus9630.09.2012 - …
Jõhvi valla eelarvest kultuurisündmuste ja -projektide toetamise kordRT IV, 27.09.2012, 18Jõhvi Vallavolikogumäärus9530.09.2012 - …
Suure-Jaani valla eelarvest noorte sporditegevuse toetamise kordRT IV, 16.12.2014, 10Suure-Jaani Vallavolikogumäärus1401.01.2015 - …
Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kordRT IV, 14.05.2012, 15Jõhvi Vallavolikogumäärus14624.05.2010 - …
Jõhvi valla eelarve reservfondi käsutamise kordRT IV, 08.05.2012, 10Jõhvi Vallavolikogumäärus7601.01.2012 - …
Tallinna linna rahaliste vahendite haldamisega tegelevate ametikohtade otsustustasemete kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamineRT IV, 24.05.2013, 57Tallinna Linnavalitsusmäärus9001.01.2011 - …
Korterelamule parkla ehitamiseks toetuse määramise kordRT IV, 07.11.2012, 2Elva Linnavolikogumäärus2415.11.2012 - …
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kordRT IV, 05.07.2014, 6Noarootsi Vallavolikogumäärus1708.07.2014 - …
Reservfondi kasutamise kordRT IV, 12.06.2013, 12Alatskivi Vallavolikogumäärus901.07.2013 - …
Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord Alatskivi vallasRT IV, 26.06.2012, 6Alatskivi Vallavolikogumäärus1401.09.2010 - …

Kokku: 499| Näitan: 1- 20|Näita kõiki