/jaotusedAlamMenyy.html

/gfx/indicator.gif

KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Taidlus- ja huviringide finantseerimise kordRT IV, 27.06.2013, 98Haljala Vallavolikogumäärus1630.06.2013 - …
Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägi arvelt sotsiaaltoetuste ja -teenuste piirsuuruse määramineRT IV, 30.10.2014, 20Sillamäe Linnavalitsusmäärus1002.11.2014 - …
Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kordRT IV, 07.11.2014, 35Tapa Vallavolikogumäärus8410.11.2014 - …
Jõhvi valla eelarvest sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kordRT IV, 14.05.2012, 15Jõhvi Vallavolikogumäärus14624.05.2010 - …
Jõhvi valla eelarve reservfondi käsutamise kordRT IV, 08.05.2012, 10Jõhvi Vallavolikogumäärus7601.01.2012 - …
Tallinna linna rahaliste vahendite haldamisega tegelevate ametikohtade otsustustasemete kinnitamine ja määruste kehtetuks tunnistamineRT IV, 24.05.2013, 57Tallinna Linnavalitsusmäärus9001.01.2011 - …
Valla reservfondi kasutamise tingimused ja kordRT IV, 02.12.2014, 32Jõelähtme Vallavolikogumäärus3405.12.2014 - …
Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse andmise kordRT IV, 17.04.2013, 7Jõelähtme Vallavolikogumäärus2401.06.2010 - …
Räpina valla eelarvest mängu- ja spordiväljakute toetamise kordRT IV, 19.12.2015, 38Räpina Vallavolikogumäärus1422.12.2015 - …
Huvitegevuse toetamise kord Muhu vallasRT IV, 29.12.2014, 66Muhu Vallavolikogumäärus9801.01.2015 - …
Jõhvi valla eelarvest avalikul liiniveol sõidusoodustuse andmise ja ühistransporditeenuse toetamise kordRT IV, 27.05.2015, 40Jõhvi Vallavolikogumäärus2730.05.2015 - …
Jõhvi valla kinnistusiseste teede remondi finantseerimise tingimused ja kordRT IV, 27.05.2015, 24Jõhvi Vallavolikogumäärus5430.05.2015 - …
Narva linnaeelarvest Narva kultuuriseltside toetuste eraldamise korra kinnitamineRT IV, 29.05.2015, 48Narva Linnavolikogumäärus2601.06.2015 - …
Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste osutamise kord Kadrina vallasRT IV, 03.06.2015, 22Kadrina Vallavolikogumäärus3406.06.2015 - …
Reservfondi kasutamise kordRT IV, 28.11.2012, 40Kihnu Vallavolikogumäärus1127.11.2012 - …
Õpilaste sporditegevuse toetamise kordRT IV, 28.03.2015, 28Kiili Vallavolikogumäärus931.03.2015 - …
Rõuge Vallavolikogu 28.01.2009 määruse nr 2 "Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmineRT IV, 04.04.2014, 2Rõuge Vallavolikogumäärus5
Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulude hüvitamise kordRT IV, 04.09.2015, 16Sillamäe Linnavolikogumäärus3607.09.2015 - …
Kohaliku omaalgatuse ja vabaühenduste toetamise kord Luunja vallasRT IV, 15.09.2015, 6Luunja Vallavolikogumäärus3418.09.2015 - …
Sotsiaalhoolekandealastele projektidele toetuste andmise kordRT IV, 11.12.2015, 4Tartu Linnavolikogumäärus3201.01.2016 - …

Kokku: 500| Näitan: 1- 20|Näita kõiki

/otsingu_soovitused.json