KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haljala Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordRT IV, 14.05.2013, 8Haljala Vallavolikogumäärus4015.02.2011 - …
Saku Gümnaasiumi põhimäärusRT IV, 25.10.2014, 9Saku Vallavolikogumäärus1428.10.2014 - …
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kordRT IV, 25.10.2014, 6Audru Vallavolikogumäärus2928.10.2014 - …
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kordRT IV, 30.05.2014, 74Häädemeeste Vallavolikogumäärus901.01.2011 - …
Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kordRT IV, 22.02.2014, 49Häädemeeste Vallavolikogumäärus1425.02.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordRT IV, 21.12.2013, 44Häädemeeste Vallavolikogumäärus1124.12.2013 - …
Haapsalu Muusikakooli põhimäärusRT IV, 07.11.2014, 8Haapsalu Linnavolikogumäärus5810.11.2014 - …
Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kordRT IV, 07.11.2014, 35Tapa Vallavolikogumäärus8410.11.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordRT IV, 08.11.2014, 30Sauga Vallavolikogumäärus511.11.2014 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kordRT IV, 26.10.2012, 5Imavere Vallavalitsusmäärus301.04.2011 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kordRT IV, 28.01.2014, 34Hanila Vallavalitsusmäärus411.04.2011 - …
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kordRT IV, 07.11.2013, 5Hanila Vallavolikogumäärus8104.10.2010 - …
Virtsu Kooli põhimäärusRT IV, 05.11.2013, 59Hanila Vallavolikogumäärus2528.03.2011 - …
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kordRT IV, 19.10.2013, 27Hanila Vallavolikogumäärus6322.10.2013 - …
Hanila valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kordRT IV, 12.02.2013, 11Hanila Vallavolikogumäärus5615.02.2013 - …
Sõidusoodustuse taotlemise avalduste vormide kehtestamineRT IV, 14.10.2014, 27Rapla Vallavalitsusmäärus2517.10.2014 - …
Kohtla-Järve linna õppeainesektsioonide ülesanded ja tegutsemise kordRT IV, 17.10.2014, 42Kohtla-Järve Linnavalitsusmäärus3020.10.2014 - …
Kohtla-Järve linna aineolümpiaadide läbiviimise kordRT IV, 17.10.2014, 43Kohtla-Järve Linnavalitsusmäärus3120.10.2014 - …
Tabasalu Muusikakooli põhimäärusRT IV, 22.01.2013, 80Harku Vallavolikogumäärus1401.08.2008 - …
Harku valla kooli põhimääruse kehtestamise kordRT IV, 17.01.2013, 28Harku Vallavolikogumäärus1610.11.2010 - …

Kokku: 1822| Näitan: 1- 20|Näita kõiki