KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Antsla valla õpilaste kooli ja koolist koju sõtmiseks tehtud sõidukulude hüvitamise kordRT IV, 29.12.2013, 24Antsla Vallavolikogumäärus1801.01.2014 - …
Haljala Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordRT IV, 14.05.2013, 8Haljala Vallavolikogumäärus4015.02.2011 - …
Halliste Põhikooli hoolekogu tegutsemise kordRT IV, 27.07.2012, 17Halliste Vallavalitsusmäärus512.11.2011 - …
August Kitzbergi nimelise Gümnaasiumi hoolekogu töökordRT IV, 09.10.2014, 16Karksi Vallavalitsusmäärus1412.10.2014 - …
Saku Gümnaasiumi põhimäärusRT IV, 25.10.2014, 9Saku Vallavolikogumäärus1428.10.2014 - …
Häädemeeste valla üldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökordRT IV, 27.05.2014, 39Häädemeeste Vallavalitsusmäärus1008.07.2011 - …
Õpilastele sõidusoodustuste võimaldamise tingimused ja kordRT IV, 25.10.2014, 6Audru Vallavolikogumäärus2928.10.2014 - …
Metsapoole Põhikooli põhimääruse kinnitamineRT IV, 27.05.2014, 38Häädemeeste Vallavalitsusmäärus908.07.2011 - …
Häädemeeste Keskkooli põhimääruse kinnitamineRT IV, 27.05.2014, 21Häädemeeste Vallavalitsusmäärus808.07.2011 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kordRT IV, 23.05.2014, 32Häädemeeste Vallavalitsusmäärus701.04.2011 - …
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kordRT IV, 22.03.2014, 24Häädemeeste Vallavalitsusmäärus125.03.2014 - …
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kordRT IV, 30.05.2014, 74Häädemeeste Vallavolikogumäärus901.01.2011 - …
Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kordRT IV, 22.02.2014, 49Häädemeeste Vallavolikogumäärus1425.02.2014 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kordRT IV, 21.12.2013, 44Häädemeeste Vallavolikogumäärus1124.12.2013 - …
Koolikohustuse täitmise tagamiseks rakendatavad meetmedRT IV, 31.10.2014, 59Väätsa Vallavolikogumäärus1603.11.2014 - …
Puiga Põhikooli põhimäärusRT IV, 05.11.2014, 26Võru Vallavalitsusmäärus208.11.2014 - …
Rakvere Muusikakooli PõhimäärusRT IV, 06.11.2014, 17Rakvere Linnavolikogumäärus1909.11.2014 - …
Väike-Maarja Gümnaasiumi põhimäärusRT IV, 08.11.2014, 9Väike-Maarja Vallavolikogumäärus1811.11.2014 - …
Haapsalu Muusikakooli põhimäärusRT IV, 07.11.2014, 8Haapsalu Linnavolikogumäärus5810.11.2014 - …
Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kordRT IV, 07.11.2014, 35Tapa Vallavolikogumäärus8410.11.2014 - …

Kokku: 1991| Näitan: 1- 20|Näita kõiki