KOV määruste valdkondlik liigitus

Pealkiri Avaldamismärge Andja Liik Akti nr Redaktsiooni kehtivus
Haljala Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordRT IV, 14.05.2013, 8Haljala Vallavolikogumäärus4015.02.2011 - …
Saku Gümnaasiumi põhimäärusRT IV, 25.10.2014, 9Saku Vallavolikogumäärus1428.10.2014 - …
Õpilastele sõidusoodustuste andmise kordRT IV, 30.05.2014, 74Häädemeeste Vallavolikogumäärus901.01.2011 - …
Häädemeeste valla üldhariduskoolide ja lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kordRT IV, 22.02.2014, 49Häädemeeste Vallavolikogumäärus1425.02.2014 - …
Haapsalu Muusikakooli põhimäärusRT IV, 07.11.2014, 8Haapsalu Linnavolikogumäärus5810.11.2014 - …
Tapa valla munitsipaalkoolide õpilastele sõidukaartide väljastamise ning koolisõiduks tehtud kulu Tapa valla eelarvest hüvitamise alused ja kordRT IV, 07.11.2014, 35Tapa Vallavolikogumäärus8410.11.2014 - …
Sõidusoodustuse taotlemise avalduste vormide kehtestamineRT IV, 14.10.2014, 27Rapla Vallavalitsusmäärus2517.10.2014 - …
Kohtla-Järve linna õppeainesektsioonide ülesanded ja tegutsemise kordRT IV, 17.10.2014, 42Kohtla-Järve Linnavalitsusmäärus3020.10.2014 - …
Kohtla-Järve linna aineolümpiaadide läbiviimise kordRT IV, 17.10.2014, 43Kohtla-Järve Linnavalitsusmäärus3120.10.2014 - …
Tabasalu Muusikakooli põhimäärusRT IV, 22.01.2013, 80Harku Vallavolikogumäärus1401.08.2008 - …
Harku valla kooli põhimääruse kehtestamise kordRT IV, 17.01.2013, 28Harku Vallavolikogumäärus1610.11.2010 - …
Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kordRT IV, 22.03.2014, 38Hiiu Vallavalitsusmäärus401.09.2014 - …
Viimsi valla üldhariduskoolide koolivaheaegade kinnitamise delegeerimine vallavalitsuseleRT IV, 11.12.2014, 6Viimsi Vallavolikogumäärus2401.01.2015 - …
Viimsi valla üldhariduskoolide palgakorralduse kooskõlastamise delegeerimine vallavalitsuseleRT IV, 12.12.2014, 9Viimsi Vallavolikogumäärus2301.01.2015 - …
Koolilõuna toetuse kasutamise kordRT IV, 13.12.2014, 18Võru Linnavolikogumäärus1701.01.2015 - …
Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi MuusikakoolisRT IV, 22.05.2012, 9Jõhvi Vallavolikogumäärus8501.09.2012 - …
Jõhvi valla huvikoolide pedagoogide töötasustamise alusedRT IV, 18.05.2012, 13Jõhvi Vallavolikogumäärus13801.01.2011 - …
Õppetasude suuruse kinnitamine Jõhvi Kunstikoolis ja Jõhvi SpordikoolisRT IV, 05.12.2012, 2Jõhvi Vallavolikogumäärus10001.01.2013 - …
Elva Gümnaasiumi hoolekogu moodustamise kord ja töökordRT IV, 30.04.2012, 9Elva Linnavalitsusmäärus503.01.2011 - …
Elva Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kordRT IV, 08.05.2014, 100Elva Linnavalitsusmäärus211.05.2014 - …

Kokku: 1794| Näitan: 1- 20|Näita kõiki